Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2014 ở khu vực miền Trung, Tây nguyên và phía Nam

Tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 27/02/2014 Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2014

banner_chuan_537x130.jpg

TRANGCHUYENDENTM.jpg

  • Lễ kết nạp đảng

  • Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thanh tra năm 2012

  • Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2012  • Hội nghị các bộ công chức 2012

Số lượt truy cập

0
1
2
9
3
9
5

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website