Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
6
0
5
0
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1
Tin hoạt động ngànhThứ 6, Ngày 29/07/2016, 16:25

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của ngành Thanh tra Đăk Nông

Ngày 29/7/2016, Thanh tra tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của ngành Thanh tra Đăk Nông.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh. Đồng chí Lê Sỹ Tuân, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 cho thấy:

Về công tác thanh tra, kiểm tra: toàn ngành Thanh tra đã triển khai 33 thanh tra hành chính và 48 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 28,044 t đồng; sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai 971,8 ha đất lâm nghiệp…. Căn cứ vào nội dung và tính chất sai phạm, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 4,016 tỷ đồng; xử lý bằng các hình thức khác 3,791 tỷ đồng, thu hồi 297,4 ha đất lâm nghiệp; xử lý hành chính 08 tập thể, 25 cá nhân có vi phạm trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời kiến nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra 01 vụ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 239,5 triệu đồng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng toàn tỉnh đã tiếp 1.199 lượt với 2.121 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh (tăng 11% số lượt và giảm 17% số người so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 23 đoàn đông người; tiếp nhận 1.253 đơn (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước). Đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết 78/103 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 76%); qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính 09 người, khôi phục quyền lợi cho 04 người; trả lại cho công dân hơn 2,2 triệu đồng và 137.402 m2 đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 14,2 triệu đồng và 698 m2 đất; trả lại cho công dân 145 triệu đồng và 275 m2 đất, khôi phục quyền lợi cho 11 người, chuyển cơ quan điều tra, khởi tố 01 vụ việc.

Ngoài ra các cấp, các ngành đã tổ chức 13 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với sự tham gia của 654 người tham dự; thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp có nhiều cố gắng triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ án tham nhũng, Công an tỉnh đang điều tra 02 vụ (10 bị can) với tài sản thiệt hại 60 triệu đồng; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố 01 vụ (04 bị can); Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 03 vụ (12 bị cáo), đã xét xử 02 vụ (08 bị cáo) với số tiền chiếm đoạt là 174,424 triệu đồng. Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 06 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, KNTC, PCTN, qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 122 triệu đồng, kiến nghị thu hồi ngân sách 90 triệu đồng, đồng thời  chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra, thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2016, ngành Thanh tra Đắk Nông đã hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ được giao trên các mặt: tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra đột xuất đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Tạo ra những chuyển biến tích cực, đó là: công tác tiếp công dân được Thủ trưởng các cấp quan tâm; đã chủ động triển khai công tác nắm tình hình, tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý những vấn đề nổi cộm, những đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác thanh tra chưa khắc phục tình trạng các kế hoạch thanh tra còn chồng chéo, chưa được xử lý triệt để, các đơn vị còn điều chỉnh kế hoạch thanh tra sau khi đã xử lý chồng chéo; chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, nội dung kiến nghị còn chung chung, chưa làm rõ được hành vi tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực đất đai, quản lý tài sản công…; còn tình trạng cán bộ, công chức chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến việc xử lý đơn còn lòng vòng, né tránh trách nhiệm, gây bức xúc cho người dân.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thanh tra Đăk Nông phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế mà Hội nghị đã phân tích, đánh giá. Đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong thực hiện Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Thanh tra và Luật PCTN. Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, minh bạch tài sản, thu nhập. Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý qua thanh tra đã có hiệu lực pháp luật phải được tăng cường và thực hiện thường xuyên, định kỳ phải có tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị lãnh đạo các tổ chức thanh tra nghiên cứu có kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, khả quan để tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành thanh tra năm 2016.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cao Huy, đồng chí Lê Sỹ Tuân chủ trì Hội nghị kết luận: phát huy những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn ngành thanh tra cần:

Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền, đúng thời hạn quy định, tăng cường đối thoại với người dân, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Đẩy nhanh tiến độ các đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra, kết luận cụ thể, khách quan, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, chú trọng phân tích nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm.

Phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 đảm bảo đúng trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, xử lý triệt để việc chồng chéo, trùng lắp kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phối hợp tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành để đảm bảo mỗi doanh nghiệp chỉ thanh, kiểm tra tối đa 1lần/1năm.

Ngành thanh tra cần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, nâng cao trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

 

VĂN PHÒNG

 


Số lượt người xem: 157Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

 • Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị điển hình tiên tiến của đồng chí K'Tun A'Tô - Thanh tra viên, Phòng nghiệp vụ 3 • Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị điển hình tiên tiến của đoàn viên Chi đoàn Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Phạm Thị Trà My - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015 • đồng chí Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tặng hoa hai đồng chí Bí Thư và Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 • Đồng chí Huỳnh Phong tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ tặng quà lưu niệm cho cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Cấp ủy Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

 • Các Đảng viên tham gia biểu quyết tại Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông lần thứ III

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015


 • Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Thị Thủy đến thăm và làm việc cùng Thanh tra tỉnh Đăk Nông