SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Root (23.08.2023 14:39)

Cơ cấu tổ chức


Cơ Cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đắk Nông

1. Chánh Thanh tra

 

Bà: Phạm Thị Trà My
ĐT: 02613.543907

 

2. Các Phó Chánh Thanh tra

 

Ông: Trần Mậu Dũng
ĐT: 02613.543.224

  

II. Các Phòng ban chuyên môn

1. Văn Phòng

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư công vụ

Điện Thoại

1

Nguyễn Thị Nghĩa

Chánh Văn phòng

nghiant.ttr@daknong.gov.vn 02613.543.224

2

Phạm Quang Đức

Phó Chánh Văn phòng ducpq.ttr@daknong.gov.vn

3

Lê Phú Tiến

Thanh tra viên tienlp.ttr@daknong.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thúy

Thanh tra viên

thuynt.ttr@daknong.gov.vn
5 Lê Thị Anh Thơ Thanh tra viên tholta.ttr@daknong.gov.vn
6 Hoàng Thị Loan Thanh tra viên loanht.ttr@daknong.gov.vn

7

Đinh Xuân Toàn

Lái xe

 
8 Nguyễn Đắc Min Lái xe    

 

 2. Phòng nghiệp vụ 1

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư công vụ

Điện Thoại

1

Võ Minh Phương

Trưởng phòng

phuongvm.ttr@daknong.gov.vn

02613.548.064

2

Huỳnh Hân

P.Trưởng phòng hanh.ttr@daknong.gov.vn
3 Đặng Thị An P.Trưởng phòng andt.ttr@daknong.gov.vn

4

Phùng Thanh Tuấn

Thanh tra viên chính

tuanpt.ttr@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Tri Phương

Thanh tra viên phuongnt.ttr@daknong.gov.vn

6

Đặng Thị Thúy Kiều

Thanh tra viên

kieudtt.ttr@daknong.gov.vn
7 Trần Văn Nam Thanh tra viên namtv.ttr@daknong.gov.vn
8 Lê Thị Ngọc Quỳnh Thanh tra viên quynhltn.ttr@daknong.gov.vn
9 Trần Văn Duy Chuyên viên duytv.ttr@daknong.gov.vn
10 Lê Tấn Tùng Chuyên viên tunglt.ttr@daknong.gov.vn

 

 3. Phòng nghiệp vụ 2

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư công vụ

Điện Thoại

1

Phạm Văn Thúy

Trưởng phòng

thuypv.ttr@daknong.gov.vn

02613.701.379

2

Nguyễn Văn Hoàn

P.Trưởng phòng

hoannv.ttr@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Phước

Thanh tra viên

phuocnh.ttr@daknong.gov.vn

4

K'tun Atô

Thanh tra viên

atok.ttr@daknong.gov.vn

5

Phùng Thị Mỹ Linh

Thanh tra viên

loan.ht.ttr@daknong.gov.vn

6

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Thanh tra viên

hanhptm.ttr@daknong.gov.vn

4. Phòng nghiệp vụ 3

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư công vụ

Điện Thoại

1

Phạm Văn Dũng

Trưởng phòng

dungpv.ttr@daknong.gov.vn

02163.548.057

2

Lê Ngọc Giang

Phó Trưởng phòng

giangln.ttr@daknong.gov.vn

3

Lê Đức Hạnh

Thanh tra viên chính

hanhld.ttr@daknong.gov.vn

4

Huỳnh Trịnh Thị Lý

Thanh tra viên

lyhtt.ttr@daknong.gov.vn

5

Lê Xuân Mạnh

Thanh tra viên

manhlx.ttr@daknong.gov.vn


 


Bản in


    TIN ĐÃ ĐƯA