SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cơ cấu tổ chức

. Lãnh đạo thanh tra tỉnh:

 
Chánh Thanh tra:

   

 
Ông: Lê Sỹ Tuân
ĐT: 0163.638.7777
 

Các  Phó Chnh Thanh tra:

Ông: Ngô Minh Nhật
ĐT: 0943.096.090
 
 
Ông: Lương Hồng Hà
ĐT: 0906.103.676
 

II. Các Phòng ban chuyên môn

1. Văn Phòng

Stt

Họ và tên

Chức danh

Điện Thoại

1

Phạm Văn Dũng

Chánh Văn phòng

0913.464.863

2

Nguyễn Thị Nghĩa

P.Chánh VP

0905.815.557

3 Đặng Thị An Chuyên viên 0935.364.582

 

Nguyễn Hạnh Nguyên

Chuyên viên

0985.553.320

 

Phạm Quang Đức

Kế toán

0934.349.492

 

Lê Phú Tiến

Chuyên viên

0972.554.848

 

Huỳnh Trịnh Thị Lý

Chuyên viên

01678.148.235

8

Phạm Trung Kiên

Lái xe

0977.205.555

9

Nguyễn Bá Tùng

Lái xe

0903.540.107

10

Đinh Xuân Toàn

Lái xe

0972.824.848

 
 

 2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Điện Thoại

1

Lê Ngọc Giang

P.Trưởng phòng

0905.017.000

2

Mai Ngọc Sáng

Chuyên viên

0986.644.149

4

Nguyễn Nguyên Trường

Chuyên viên

01687.087.487

5

Trần Duy Hà

Chuyên viên

0972.003.567

6

Trần Thị Mai

Chuyên viên

01628.618.197

7
Nguyễn Thị Thúy
Chuyên viên
0903.477.006

 

 3. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

 

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Điện Thoại

1

Phạm Minh Tú

Trưởng phòng

0977.416.979

2

Từ Văn Nghĩa

P.Trưởng phòng

0914.302.373

3

Phùng Thanh Tuấn

Thanh tra viên

01229.478.869

4

Trương Thị Thúy Diễm

Chuyên viên

0974.501.551

5

Nguyễn Hữu Phước

Chuyên viên

0905.328.090

4. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Điện Thoại

1

Phạm Văn Thúy

Trưởng phòng

0986.348.668

2

Huỳnh Hân

Thanh tra viên

0979.797.273

4

Đinh An Ninh

Chuyên viên

0905.338.546

5

Lê Thị Anh Thơ

Chuyên viên

0905.849.678

6

Đặng Thị Thúy Kiều

Chuyên viên

0977.920.988

7

Nguyễn Tri Phương

Chuyên viên

01689.138.991

5. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Điện Thoại

1

Võ Minh Phương

Trưởng phòng

0903.589.768

2

Nguyễn Minh Sơn

P.Trưởng phòng

01268.129.576

3

Hồ Thanh Lợi

Chuyên viên

0979.427.779

4

Lê Văn Thường

Chuyên viên

0989.161.623

5

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

01269.486.309

6
K'tun Atô
Thanh tra viên
01645.331.386

 

 

6. Phòng giải quyết sau thanh tra, pháp chế

Stt

Họ và tên

Chức danh

Điện Thoại

1

Nguyễn Văn Vạn

Trưởng phòng

0905.059.597

2

Trương Văn Thiện

Thanh tra viên

0913.411.420

3

Lưu Thái Hưng

Chuyên viên

0938.672.123