SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (31.10.2023 09:10)

Công bố Quyết định thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông


Thực hiện Văn bản số 1613/HD-TTCP ngày 18/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-TTr ngày 27/10/2023 về việc thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Ngày 30/10/2023, Thanh tra tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra về việc thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Bà Phạm Thị Trà My - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông chủ trì cuộc họp công bố quyết định thanh tra; về phía các cơ quan, đơn vị được thanh tra có đại diện Sở Xây dựng, đại diện UBND của các huyện, thành phố: Gia Nghĩa, Krông Nô, Cư Jut, Tuy Đức, Đắk R’lấp, Đắk Glong.

 

 

Đoàn thanh tra số 122 đã công bố quyết định thanh tra, triển khai kế hoạch tiến hành thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh; phạm vi thanh tra là việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, trong đó tập trung vào quy hoạch và thực hiện đối với quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; đối tượng thanh tra là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng tại địa bàn 06 huyện, thành phố: Gia Nghĩa, Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Glong, Cư Jut, Krông Nô; thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến năm 2022.

 

Phát biểu chỉ đạo, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan, đơn vị được thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động thanh tra kịp thời, đầy đủ để đảm bảo tiến độ cuộc thanh tra; yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ đúng phạm vi, nội dung thanh tra, chấp hành quy tắc ứng xử trong hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm chế độ bảo mật của ngành.

PHÒNG N.V.1


Bản in