SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (08.09.2023 07:39)

Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Đắk Song


Thực hiện Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông; ngày 22/8/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTr về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại UBND huyện Đắk Song.

 

Theo Quyết định được phê duyệt, ngày 07/9/2023, Trưởng đoàn thanh tra số 89 tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại UBND huyện Đắk Song.

 

 

Tại buổi công bố, Trưởng đoàn thanh tra số 89 đã công bố toàn văn quyết định thanh tra; nêu những nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra và quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định tại Điều 81, 82, 92, 93 Luật Thanh tra 2022; đồng thời, thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm, lịch làm việc của Đoàn thanh tra tại buổi công bố quyết định thanh tra.

 

Về phía UBND huyện, ông Võ Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, thay mặt UBND huyện Đắk Song thống nhất cao với các nội dung thanh tra theo quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chuẩn bị hồ sơ tài liệu, cử cán bộ làm việc theo đúng lịch làm việc của đoàn thanh tra.                  

                                                                                                                  NVH.


Bản in