SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (09.05.2021 09:38)

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, chấp hành trật tự xây dựng tại khu vực dọc đường Lý Thái Tổ (dự án Công ty TNHH Cường Thịnh cũ)


Thực hiện Công văn số 2585/UBND-KTN, ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, chấp hành trật tự xây dựng tại khu vực dọc đường Lý Thái Tổ (dự án Công ty TNHH Cường Thịnh cũ).

 

Ngày 02/6/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 61/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra, nội dung thanh tra gồm: Nguồn gốc đất và việc chuyển quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Cường Thịnh (cũ) cho ông Nguyễn Văn Bình; việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực đất dự án Công ty TNHH Cường Thịnh (cũ) từ lúc ông Nguyễn Văn Bình nhận sang nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Cường Thịnh (cũ); việc cấp Giấy phép xây dựng số 53/GPXD ngày 18/9/2019 của Sở Xây dựng; việc thực hiện, chấp hành giấy phép xây dựng, trật tự xây dựng tại khu vực đất dự án Công ty TNHH Cường Thịnh (cũ).

 

Ngày 07/6/2021, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố quyết định thanh tra tại cơ quan Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, chủ trì cuộc họp; Đoàn thanh tra số 61; Lãnh đạo Sở Xây dựng, UBND thành phố Gia Nghĩa, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND phường Nghĩa Đức và ông Nguyễn Văn Bình (người nhận sang nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Cường Thịnh cũ).

 

Tại buổi công bố, ông Huỳnh Hân, Thanh tra viên, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn quyết định thanh tra và nêu rõ quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra cho đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan biết để phối hợp thực hiện. Đồng thời Đoàn thanh tra cũng nêu rõ quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra để thực hiện.

 

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự thống nhất cao với quyết định cũng như nội dung thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời cử cán bộ có liên quan đến các nội dung thanh tra phối hợp với Đoàn thanh tra.

 

Kết thúc buổi công bố, ông Lương Hồng Hà - Phó Chánh Thanh tra tỉnh kết luận: Yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt, chấp hành đúng quy định của pháp luật về thanh tra./.      

 

                                                                                         (Huỳnh Hân)


Bản in