SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Phòng chống tham nhũng (21.07.2023 08:55)

Công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với một số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông


Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và Kế hoạch số 130/KH-TTr ngày 14/02/2023 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, ngày 21/7/2023, Tổ xác minh được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-TTr ngày 18/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với một số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

 

 

Tham gia buổi công bố có đồng chí Phạm Thị Trà My – Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì công bố quyết định xác minh, thành viên Tổ xác minh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có người được xác minh và 17 người được xác minh tài sản, thu nhập. Thời kỳ xác minh là từ ngày thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN năm 2018 cho đến ngày 31/12/2022; thời hạn xác minh là 40 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định xác minh.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Trà My – Chánh Thanh tra tỉnh nêu rõ việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là việc làm thường xuyên, được thực hiện định kỳ hằng năm trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; đề nghị các cơ quan, đơn vị và người được xác minh phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình làm việc; đồng thời yêu cầu Tổ xác minh kiểm tra, xác minh trên tinh thần khách quan, đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, đảm bảo theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra./.

Phòng Nghiệp vụ 1 – Thanh tra tỉnh


Bản in