SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (06.10.2023 16:02)

Công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với một số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại UBND huyện Đắk R’lấp


 


Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và Kế hoạch số 130/KH-TTr ngày 14/02/2023 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, ngày 06/10/2023, Tổ xác minh được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-TTr ngày 04/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với một số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại UBND huyện Đắk R’lấp.

 

Tham dự buổi công bố có đồng chí Phạm Thị Trà My – Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì công bố quyết định xác minh, đồng chí Trần Công Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp, đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện, đại diện Phòng Nội vụ, thành viên Tổ xác minh và 20 người được xác minh tài sản, thu nhập. Thời kỳ xác minh là từ ngày thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN năm 2018 cho đến ngày 31/12/2022; thời hạn xác minh là 40 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định xác minh.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Trà My – Chánh Thanh tra tỉnh nêu rõ việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là việc làm thường xuyên, được thực hiện định kỳ hằng năm trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; đề nghị UBND huyện Đắk R’lấp chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và người được xác minh phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình làm việc; đồng thời yêu cầu Tổ xác minh kiểm tra, xác minh trên tinh thần khách quan, đúng quy định pháp luật, thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, đảm bảo theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra./.

Phòng Nghiệp vụ 1 – Thanh tra tỉnh


Bản in