SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thông báo (26.07.2022 10:27)

Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh


Ngày 25/7/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 780/TTr-VP về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan Thanh tra tỉnh, với các nội dung như sau:

1. Quán triệt công chức, người lao động thuộc quyền quản lý

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3760/UBND-KGVX ngày 07/7/2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 3870/UBND-KGVX ngày 13/7/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; Công văn số 4034/UBND-KGVX ngày 20/7/2022 về việc triển khai Thông báo kết luận số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ.

- Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; nhận thức sâu sắc, đồng thời tham gia tuyên truyền đến người thân, gia đình về các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống dịch, cụ thể:

+ Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết.

+ Người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

+ Phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch.

+ Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tham gia của nhân dân.

+ Tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, với bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Chủ động tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ tại các Trung tâm Y tế theo đúng lịch trình, hướng dẫn của Bộ Y tế; đảm bảo 100% công chức, người lao động tiêm đủ 04 mũi vắc xin.

2. Định kỳ tổ chức dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ quan, phòng làm việc; dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh đẻ trứng và phát triển để phòng, chống dịch bệnh Sốt Xuất huyết.

3. Giao Văn phòng:

- Phối hợp với Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổ chức thông tin, truyền thông trên các kênh thông tin về hoạt động diệt lăng quăng (bọ gậy), công tác phòng, chống dịch Sốt Xuất huyết; các biện pháp phòng chống dịch Covid-29: “2K (Khẩu trang, khử khuẩn” + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức của người dân và các biện pháp khác”; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron.

- Tham mưu Chánh Thanh tra xây dựng các kịch bản, phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kể cả khi dịch bùng phát trở lại, không để bất ngờ, bị động.

 

Tải Công văn số 780/TTr-VP tại đây

Văn phòng


Bản in


false true