SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
GIẤY MỜI - TÀI LIỆU HỘI NGHỊ, CÁC KỲ HỌP
STT Tên tài liệu File đính kèm
0 Mẫu hồ sơ bổ nhiệm thanh tra viên, thanh tra viên chính
Xem word online
1 Giấy mời và tài liệu phục vụ công tác Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020
Xem word online
2 Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo và văn bản hướng dẫn thi hành
Xem word online
3 Tài liệu họp sơ kết 06 tháng 2019, sẽ tiếp tục cập nhật
Xem word online
4 giấy mời tài liệu hội nghị
Xem word online