SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Tin tức (04.03.2024 15:24)

Giới thiệu Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050


Ngày 31/12/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1757/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Theo daknong.gov.vn

https://daknong.gov.vn/tin-noi-bat/gioi-thieu-quy-hoach-tinh-dak-nong-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-481013


Bản in