Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
2
8
9
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
2
Liên kết Website

I. Lãnh đạo thanh tra tỉnh:

 
- Chánh Thanh tra:
   
 

Họ và tên: Lê Sỹ Tuân

Sinh ngày: 03 - 02 - 1964

Quê quán: Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại cơ quan: 02613.543.629

Email: tuanls.ttr@daknong.gov.vn.


Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ về toàn bộ hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh và về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Thanh tra tỉnh Đăk Nông;

Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; một số nhiệm vụ khác của Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra Đăk Nông theo các quy định của pháp luật;
Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm; những công việc quan trọng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của ngành, cơ quan do Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao; những nội dung công việc có tính chất phức tạp liên quan đến các Sở, ngành, huyện, thị xã;
Là chủ tài khoản của cơ quan.

- Các  Phó Chánh Thanh tra:Họ và tên: Ngô Minh Nhật
Sinh ngày: 12 - 07 - 1962
Quê quán: Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Email: Nhatnm.ttr@daknong.gov.vn​.

Giúp Chánh Thanh tra tỉnh xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra trên lĩnh vực kinh tế và nội chính – văn xã; theo dõi chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra kinh tế và nội chính – văn xã; thực hiện quyền thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND các huyện, thị xã và các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị thuộc khối kinh tế, nội chính, văn hóa, xã hội​
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc chức năng Phòng nghiệp vụ 1, Phòng nghiệp vụ 2.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao hoặc ủy quyền sau đó báo cáo lại Chánh thanh tra;
Mối quan hệ giữa các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện theo Quy chế làm việc của cơ quan Thanh tra tỉnh.

 
Họ và tên: Lương Hồng Hà
Sinh ngày: 15 - 02 - 1962
Quê quán: Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Email: Halh.ttr@daknong.gov.vn
 
Giúp Chánh Thanh tra theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn tỉnh.
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc chức năng của Phòng nghiệp vụ 3.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao hoặc ủy quyền sau đó báo cáo lại Chánh thanh tra.

clip_image002.jpg 
Họ và tên: Phạm Thị Trà My
Sinh ngày: 02 - 02 - 1977
Quê quán: Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định
Dân tộc: Kinh
Số điện thoại cơ quan: 02613.544.907
Email: Myptt.ttr@daknong.gov.vn

Thay mặt Chánh Thanh tra giải quyết công việc khi Chánh Thanh tra vắng mặt hoặc được ủy quyền, sau đó báo cáo lại Chánh Thanh tra.
Giúp Chánh Thanh tra theo dõi, chỉ đạo:
Công tác Văn phòng; nội chính; cải cách hành chính; pháp chế; BCH quân sự cơ quan; công tác thi đua khen thưởng; thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới.
Xử lý sau thanh tra; kiểm tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác đôn đốc thu hồi và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao hoặc ủy quyền, sau đó báo cáo lại Chánh Thanh tra tỉnh.
Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc chức năng Văn phòng và Phòng nghiệp vụ 4.II. Các Phòng ban chuyên môn

1. Văn Phòng

​Stt ​Họ và tên ​Chức danh ​Thư điện tử ​Sđt:02613.543.224
​1 Nguyễn Thị Nghĩa
​Chánh Văn phòng nghia.ttr@daknong.gov.vn 0919.38.13.36
​2 ​Huỳnh Hân
​Phó Chánh Văn phòng
​hanh.ttr@daknong.gov.vn 0979.79.72.73
​3 ​Nguyễn Hạnh Nguyên ​Thanh tra viên ​nguyennh.ttr@daknong.gov.vn ​0985.53.33.20
​4 ​Phạm Quang Đức ​Kế toán ​ducpq.ttr@daknong.gov.vn ​0934.34.94.92
​5 ​Lê Phú Tiến Thanh tra viên
​tienlp.ttr@daknong.gov.vn ​0972.55.48.48
​6 ​Lê Thị Ngọc Quỳnh ​Văn thư ​quynhlt.ttr@daknong.gov.vn ​0982.74.64.89
​7 ​Lê Đức Hạnh
​Chuyên viên
hanhld.ttr@daknong.gov.vn​ ​0984.98.91.96
​8 ​Phạm Trung Kiên ​Lái xe ​0967.34.09.99
​9 ​Đinh Xuân Toàn ​Lái xe ​0972.82.48.48
 


2. Phòng Nghiệp vụ 1

​Stt ​Họ và Tên
​Chức Danh
​Thư Điện tử
​SĐT: 02613.548.063
​1 ​Võ Minh Phương
​Trưởng phòng
​phuongvm.ttr@daknong.gov.vn 0903.58.97.68
​2 Lê Ngọc Giang ​Phó Trưởng phòng
giangln.ttr@daknong.gov.vn ​0967.75.22.36
​3 ​Mai Ngọc Sáng
​Thanh tra viên ​sangmn.ttr@daknong.gov.vn 0986.64.41.49​
​4 ​Đặng Thị An
Thanh tra viên​ ​andt.ttr@daknong.gov.vn ​0973.12.60.60
​5 ​Hồ Thanh Lợi
​Thanh tra viên ​loiht.ttr@daknong.gov.vn ​0979.42.77.99
​6 ​Trương Thị Thúy Diễm
​Thanh tra viên ​diemttt.ttr@daknong.gov.vn ​0974.50.15.51
​7 ​Lê Hoàng Minh Tuấn
​Chuyên viên
​tuanlhm.ttr@daknong.gov.vn ​0935.76.39.79
​8 ​Đặng Thị Thúy Kiều Thanh tra viên
kieudtt.ttr@daknong.gov.vn
​0977.90.29.88
​9 ​Nguyễn Tri Phương
​Thanh tra viên
​phuongnt.ttr@daknong.gov.vn 0935.32.47.48
 

 

3. Phòng Nghiệp vụ 2

​Stt ​Họ và tên ​Chức danh ​Thư điện tử ​Sđt
​1 Phạm Văn Dũng ​Trưởng phòng dungxpv.ttr@daknong.gov.vn 0969.32.66.99
​2 ​Từ Văn Nghĩa ​Phó Trưởng phòng ​nghiatv.ttr@daknong.gov.vn ​0914.30.23.73
​3 ​Phùng Thanh Tuấn ​Thanh tra viên ​tuanpt.ttr@daknong.gov.vn ​0906.57.60.70
​4 ​K'Tun A'Tô ​Thanh tra viên ​atok.ttr@daknong.gov.vn ​01645.33.13.86
​5 ​Huỳnh Trịnh Thị Lý ​Thanh tra viên ​lyhtt.ttr@daknong.gov.vn ​0167.814.82.85
​6 ​Lưu Thái Hưng ​Thanh tra viên ​hunglt.ttr@daknong.gov.vn ​0938.67.21.23
​7 ​Hoàng Thị Loan ​Chuyên viên ​loanht.ttr@daknong.gov.vn ​0973.45.25.25
 

4. Phòng Nghiệp vụ 3

​Stt ​Họ và tên ​Chức danh ​Thư điện tử ​Sđt
​1 Phạm Văn Thúy
​Trưởng phòng ​thuypv.ttr@daknong.gov.vn 0986.34.86.68
​2 Lê Thị Anh Thơ
​Thanh tra viên tholta.ttr@daknong.gov.vn 0905.84.96.78
​3 ​Nguyễn Thị Thúy
​Thanh tra viên thuynt.ttr@daknong.gov.vn​ ​0903.47.70.06
​4 ​Nguyễn Hữu Phước
Chuyên viên​ phuocnh.ttr@daknong.gov.vn​ 0905.32.80.90​
​5 ​Phùng Thị Mỹ Linh ​Chuyên viên ​linhptm.ttr@daknong.gov.vn ​0905.88.15.15
 


 

 


 • Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị điển hình tiên tiến của đồng chí K'Tun A'Tô - Thanh tra viên, Phòng nghiệp vụ 3 • Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị điển hình tiên tiến của đoàn viên Chi đoàn Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Phạm Thị Trà My - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015 • đồng chí Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tặng hoa hai đồng chí Bí Thư và Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 • Đồng chí Huỳnh Phong tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ tặng quà lưu niệm cho cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Cấp ủy Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

 • Các Đảng viên tham gia biểu quyết tại Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông lần thứ III

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015


 • Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Thị Thủy đến thăm và làm việc cùng Thanh tra tỉnh Đăk Nông