Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
2
8
9
6
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
3
Liên kết Website
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

Trụ sở Thanh tra tỉnh 

 ​​Địa chỉ: Số 9, Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
 
Số điện thoại: 0216.3543224; Fax:0216.3543224
 
Email: ttr@daknong.gov.vn

MỐC LỊCH SỬ VÀ CƠ CẤU CÁN BỘ THANH TRA TỈNH ĐĂK NÔNG

          Ngày 01/01/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông đã ký Quyết định số 21/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra tỉnh Đăk Nông.

          + Lãnh đạo Thanh tra tra tỉnh gồm 02 đồng chí:Đồng chí Phùng Văn Bửu được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra và đồng chí Lê Sỹ Tuân được điều động bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra.

          + Cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ:

          1. Văn phòng

          2. Phòng Thanh tra kinh tế

3. Phòng Thanh tra Nội chính văn xã

          4. Phòng thanh tra Xét khiếu tố

          - Tháng 3 năm 2007, Ban Lãnh đạo được bổ sung thêm đồng chí Lê Thị Thanh Minh được UBND tỉnh Đăk Nông điều động từ UBKT Tỉnh ủy sang giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

          - Ngày 27/5/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Thanh tra tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức của cơ quan thành 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

          1. Văn phòng

          2. Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

          3. Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

          4. Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

          5. Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 4

          6. Phòng xử lý sau thanh tra - Pháp chế

- Tháng 08/2009, đồng chí Phùng Văn Bửu nghỉ hưu.

          - Ngày 23/6/2009, đồng chí Lê Sỹ Tuân được giao quyền Chánh Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 976/QĐ-UBND, .

          - Ngày 03/03/2010, Đồng chí Lê Sỹ Tuân được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 288/QĐ-UBND.

          - Ngày 13/01/2010, đồng chí Trần Văn Huân được bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra theo Quyết định số 46/QĐ-UBND.

          - Ngày 08/8/2011, Tỉnh ủy tỉnh Đăk Nông luân chuyển đồng chí Ngô Minh Nhật từ Văn phòng Tỉnh ủy sang giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra theo Quyết định số 227/QĐ-TU .

          - Ngày 17/10/2011, đồng chí Lương Hồng Hà được bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND.

          - Ngày 04/3/2014, đồng chí Phạm Thị Trà My được UBND tỉnh luân chuyển, bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra theo Quyết định số số 321/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh.

          - Ngày 03/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Thanh tra tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức của cơ quan thành 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

          1. Văn phòng;

          2. Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Phòng Nghiệp vụ 1);

          3 Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Phòng Nghiệp vụ 2);

          4. Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Phòng Nghiệp vụ 3);

          5. Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Phòng Nghiệp vụ 4);

          - Ngày 08/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông. Thanh tra tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức của cơ quan thành 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

          1. Văn phòng;

          2. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Phòng Nghiệp vụ 1);

          3. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Phòng Nghiệp vụ 2);

          4. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Phòng Nghiệp vụ 3);

          5. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng;

          6. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra;

          Cho đến nay ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh hiện nay gồm 04 đồng chí: đồng chí Lê Sỹ Tuân Chánh Thanh tra; các Phó Chánh Thanh tra: đồng chí Lương Hồng Hà, đồng chí Ngô Minh Nhật, đồng chí Phạm Thị Trà My.

 

 • Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị điển hình tiên tiến của đồng chí K'Tun A'Tô - Thanh tra viên, Phòng nghiệp vụ 3 • Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị điển hình tiên tiến của đoàn viên Chi đoàn Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Phạm Thị Trà My - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015 • đồng chí Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tặng hoa hai đồng chí Bí Thư và Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 • Đồng chí Huỳnh Phong tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ tặng quà lưu niệm cho cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Cấp ủy Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

 • Các Đảng viên tham gia biểu quyết tại Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông lần thứ III

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015


 • Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Thị Thủy đến thăm và làm việc cùng Thanh tra tỉnh Đăk Nông