SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thông báo (21.02.2020 07:46)

Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập


Thanh tra tỉnh nhận được Công văn số 152/TTCP-C.IV ngày 06/02/2020 của Thanh tra Chính phủ về lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Để bảo đảm tính khả thi của văn bản trong thực tiễn thi hành, Thanh tra tỉnh kính đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia góp ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập(Có Dự thảo Nghị định gửi kèm và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh tại địa chỉ http://thanhtra.daknong.gov.vn/).

 

Ý kiến góp ý gửi về Thanh tra tỉnh (đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ ttr@daknong.gov.vn) trước ngày 20/3/2020 để tổng hợp, gửi Thanh tra Chính phủ.

 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

 

Tải tài liệu tại: http://cdn.daknong.gov.vn/thanh-tra-files/gop_y_du_thao_ng.rar


Bản in


false true