Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
3
7
7
3
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9
Liên kết Website
VĂN BẢN PHÁP QUY  
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 109  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông Về việc công bố, công khai Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại các Sở, Ban, ngành
tải pdf về
Quyết định 1774/QĐ-TTCP ngày 18/7/2017 về việc công bố danh mục TTHC được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
tải pdf về
Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 05/5/2017 của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
tải pdf về

Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/04/2017 của Thanh tra Chính phu quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

tải pdf về
Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
tải pdf về
Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 27/03/2017 về việc ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông
Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường công tác bảo vệ môi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020
tải pdf về
Ban hành đơn giá sản phẩm trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra thẩm định trích đo địa chính thửa đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
tải pdf về
Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
tải pdf về
Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh khi từ trần ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014
tải pdf về
Quyết định ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực tư pháp
tải pdf về
Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc cải thiện chỉ số thời gian thực hiện các quy định của nhà nước giai đoạn 2016-2020
tải pdf về
Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 về việc Quy định quản lý về thu, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Nghị Quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
tải pdf về
Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 ban hành quy định về việc sử dụng văn bản và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
tải pdf về
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối

 • Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị điển hình tiên tiến của đồng chí K'Tun A'Tô - Thanh tra viên, Phòng nghiệp vụ 3 • Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị điển hình tiên tiến của đoàn viên Chi đoàn Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Phạm Thị Trà My - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015 • đồng chí Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tặng hoa hai đồng chí Bí Thư và Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 • Đồng chí Huỳnh Phong tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ tặng quà lưu niệm cho cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Đắk Nông

 • Cấp ủy Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

 • Các Đảng viên tham gia biểu quyết tại Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông lần thứ III

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015

 • Đồng chí Lê Sỹ Tuân - Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến ngành Thanh tra Đắk Nông giai đoạn 2010-2015


 • Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Lê Thị Thủy đến thăm và làm việc cùng Thanh tra tỉnh Đăk Nông