SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thông báo (24.11.2021 10:10)

Hướng dẫn các chức năng, cách cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR


Thực hiện Công văn số 2099/THH-VP ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương.

 

Để triển khai thống nhất ứng dụng PC-Covid và quét mã QR trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh đăng tải hướng dẫn các chức năng, cách cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện khai báo y tế và quét mã QR khi ra vào các địa điểm công cộng.

 

I. TƯ LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR

 

1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-OWLafYPY?usp=sharing

 

2. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing

 

3. Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9gLxHiVZ?usp=sharing

 

4. Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJ-YJ9U_1a3?usp=sharing

 

5. Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsjI?usp=sharing

 

6. Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn):  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0F-XUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp=sharing

 

II. TƯ LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR

 

 

1. Clip giới thiệu về ứng dụng PC Covid:

 

https://drive.google.com/file/d/1SXV_j7MiaRNLPEj5KoaWtFUSv6XQbTMi/view?usp=sharing

 

2. Video ca nhạc truyên truyền về PC Covid và quét QR:

 

https://drive.google.com/file/d/1XjAGK8McHbesEXTz157d-rv_RiFiJ-gq/view?usp=sharing

 

3. Clip TVC tuyên truyền về quét mã QR ở nơi công cộng:

 

https://drive.google.com/file/d/1tcf7bI3qEyj4OiEVLzmP-KZAGyOJ_0ir/view?usp=sharing

 

4. Bộ tài liệu in ấn (Brochure, Poster, Standee, Tờ rơi…) giới thiệu về PC Covid và quét mã QR nơi công cộng:

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-KyDo1-CGZOwfirtbeBtu3Cp4NNgtD8F?usp=sharing

 


Bản in