SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thông báo (01.02.2021 10:28)

Hướng dẫn thủ tục đề nghị bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính


Thực hiện Luật Thanh tra và Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra, Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, năng lực, trình độ của công chức trong đơn vị theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ để xem xét, đề nghị bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

1. Đối tượng bổ nhiệm Công chức đang công tác trong các cơ quan Thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Đăk Nông có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì được xét bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra, cụ thể:

 

- Trường hợp là Chuyên viên (hoặc tương đương) thì xét chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên; về thâm niên công tác: có ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự, thử việc); trường hợp công chức ở đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên.

 

- Trường hợp là Chuyên viên chính (hoặc tương đương) thì xét chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên chính; về thâm niên công tác: có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên và tương đương tối thiểu là 09 năm; trừ trường hợp công chức ở đơn vị khác đang giữ ngạch tương đương ngạch thanh tra viên chính chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước.

 

2. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính (lập thành 02 bộ, đựng trong 02 bì hồ sơ, ghi rõ họ và tên, đơn vị công tác, thành phần trong hồ sơ), gồm có:

 

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm có nhận xét quá trình công tác của công chức của cơ quan quản lý trực tiếp công chức (Chủ tịch UBND cấp huyện đối với Thanh 2 tra cấp huyện, Giám đốc Sở, ban, ngành đối với Thanh tra Sở, ban, ngành), có danh sách trích ngang kèm theo;

 

- Đơn xin chuyển ngạch.

 

- Bản khai đề nghị xét bổ nhiệm Thanh tra viên, Thanh tra viên chính;

 

- Sơ yếu lý lịch mẫu 2C-BNV/2008 (Có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp công chức);

 

- Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm vào ngạch đang giữ; Quyết định nâng bậc lương đang hưởng, Quyết định chuyển từ viên chức thành công chức (nếu có), Quyết định xếp loại chất lượng công chức năm 2019,2020;

 

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (Bằng tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ Quản lý nhà nước, chứng chỉ nghiệp vụ Thanh tra, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên, chứng chỉ tin học văn phòng);

 

- Ba ảnh màu cỡ 3x4.

 

Hồ sơ đề nghị xem xét, bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 26/02/2021 để tổng hợp trình Hội đồng xét chuyển ngạch công chức ngành Thanh tra; sau thời gian trên Thanh tra tỉnh không xem xét, giải quyết.

 

Mẫu hồ sơ tải tại đây

Văn phòng


Bản in


false true