SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Tin tổng hợp (27.11.2019 10:27)

Kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 12/2019


Cùng với 62 tỉnh, thành phố trong cả nước, UBND tỉnh Đắk Nông hiện đang chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Đắk Nông và các đơn vị có liên quan cập nhật, đồng bộ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia; tích hợp hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại; Sở Giao thông - Vận tải phối hợp tiến hành tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận lái xe do ngành Giao thông - Vận tải cấp.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã hoàn thành việc cập nhật quy trình nội bộ các thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực đã được UBND tỉnh phê duyệt lên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Theo UBND tỉnh, việc kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được thực hiện trong tháng 12/2019. Thống kê của Văn phòng Chính phủ tính đến ngày 11/11/2019, tỉnh Đắk Nông có 64 thủ tục hành chính được rà soát, chuẩn hóa.

theo baodaknong.org.vn


Bản in