SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Tin tức khiếu nại tố cáo (29.06.2021 15:43)

Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông


Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tiếp 1.267 lượt với 1.621 công dân đến trình bày các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm so với cùng kỳ năm 2020), trong đó: Tiếp công dân thường xuyên do Ban Tiếp công dân các cấp, cán bộ tiếp công dân thực hiện: 1.059 lượt với 1.279 người; Tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo, thủ trưởng các cấp thực hiện: 208 lượt với 342 người.

 

Về xử lý đơn thư, 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 2.236 đơn (tăng so với cùng kỳ năm 2020), gồm 85 đơn kỳ trước chuyển sang, 2.151 đơn tiếp nhận trong kỳ, trong đó có 1.700 đơn với 1.646 vụ việc đủ điều kiện xử lý (99 đơn khiếu nại, 103 đơn tố cáo, 1.498 đơn kiến nghị, phản ánh). Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến việc kiến nghị bồi thường, hỗ trợ tại một số dự án thu hồi đất; khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến các dự án nông lâm nghiệp của các doanh nghiệp; khiếu nại việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tố cáo các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng, tài chính ngân sách của một số chính quyền địa phương, trường học, doanh nghiệp Nhà nước./.

                                                                                                 

                                                                                   Mỹ Hạnh


Bản in