SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (29.09.2023 14:29)

Lập hồ sơ đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra


Ngày 28/9/2023, Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 885/TTr-VP về việc lập hồ sơ đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra, cụ thể

Để có cơ sở trình Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Đắk Nông xem xét, quyết định bổ nhiệm công chức vào các ngạch thanh tra theo quy định, Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, tổng hợp công chức thuộc thẩm quyền quản lý có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, lập văn bản đề nghị xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra (kèm theo hồ sơ của từng công chức), cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ

 

Hằng năm, Thanh tra tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển ngạch thanh tra cho công chức thanh tra của tỉnh theo định kỳ 02 đợt/năm (Đợt 1 trước ngày 15/4 và đợt 2 trước ngày 15/9) hoặc đột xuất tùy theo yêu cầu để đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động thanh tra tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

* Lưu ý: Trong năm 2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/10/2023 để tổng hợp trình Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Đắk Nông; sau thời gian trên Thanh tra tỉnh không xem xét, giải quyết.

 

2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch thanh tra theo thủ tục chuyển ngạch

 

Người đang công tác trong cơ quan thanh tra, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định các Điều 39, 40 và 41 của Luật Thanh tra thì được xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra, cụ thể như sau:

 

- Trường hợp là chuyên viên hoặc chức danh tương đương thì xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên;

 

- Trường hợp là chuyên viên chính hoặc chức danh tương đương thì xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên chính;

 

- Trường hợp là chuyên viên cao cấp hoặc chức danh tương đương thì xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên cao cấp.

3. Hồ sơ đề nghị xét chuyển ngạch

 

- Văn bản đề nghị xem xét chuyển ngạch, bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra của Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc Sở, ban, ngành đối với công chức của đơn vị.

- Danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét chuyển ngạch, bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra (theo mẫu số 01).

- Hồ sơ cá nhân của công chức đề nghị xét chuyển ngạch, bổ nhiệm:

+ Văn bản nhận xét quá trình công tác của công chức được đề nghị của cơ quan quản lý trực tiếp công chức (theo mẫu số 02);

+ Bản khai kết quả công tác (theo mẫu 03);

+ Sơ yếu lý lịch theo quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý và sử dụng công chức;

+ Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (Bằng tốt nghiệp Đại học, Chứng chỉ quản lý nhà nước, Chứng chỉ nghiệp vụ Thanh tra);

+ Bản sao công chứng các quyết định: Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm vào ngạch đang giữ; Quyết định điều động, luân chuyển đến nhận công tác tại cơ quan thanh tra; Quyết định lương hiện hưởng; Quyết định xếp loại chất lượng công chức 02 năm gần nhất; Quyết định phê duyệt bản mô tả vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị;

+ 03 ảnh màu chân dung cá nhân, chụp kiểu chứng minh thư cỡ 30 mm x 40 mm, có ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh.

 

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lập thành 02 bộ, đựng trong 02 bì hồ sơ; bìa hồ sơ ghi rõ đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra, điền đầy đủ các thông tin theo danh mục bìa hồ sơ và số điện thoại liên hệ.

 

Tải tài liệu, biểu mẫu tại đây

Văn Phòng


Bản in


false true