LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch Công tác tuần 37 (từ ngày 13/9/2021 - 17/9/2021)

 

Ngày Thời gian Nội dung Lãnh đạo tham dự Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 (13/09/2021) 08h00 Họp giao ban cơ quan Đ/c My Hội trường Thanh tra tỉnh LĐCQ, LĐ VP, các phòng NV  
Thứ 3 (14/09/2021) 08h00 Dự họp báo cáo kịch bản đối thoại và thống nhất phương án đối thoại các hộ Nâm N'Đir, Nâm Nung Đ/c My, Nhật Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh    
Thứ 4 (15/09/2021) 8h00 Khám sức khoẻ định kỳ Lãnh đạo cơ quan Bệnh viện đa khoa tỉnh    
8h00 Tham dự họp tại UBKT Tỉnh Ủy Đ/c My UBKT Tỉnh ủy    
08h30 Công bố Quyết định thanh tra việc quản lý và chấp hành pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại các mỏ đá xây dựng trê địa bàn huyện Đắk R'lấp, huyện Đắk Song Đ/c Hà Hội Trường Thanh tra tỉnh Đoàn Thanh tra; Đối tượng Thanh tra  
09h30 Công bố Quyết định xác minh nội dung tố cáo Giám đốc Công ty LN Quảng Sơn Đ/c Nhật Hội Trường Thanh tra tỉnh Đoàn Xác minh; Đối có liên quan  
Thứ 5 (16/09/2021) 08h00 Họp Đoàn rà soát các cuộc thanh tra KT-XH năm 2020 Đ/c Hà Ban Nội Chính TU