LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần 35 (Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 31/8/2022)

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh thông báo lịch công tác tuần của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh như sau:

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ Hai

Ngày 19/9/2022

8h00

Họp giao ban cơ quan

Hội trường Thanh tra tỉnh

Đ/c Phạm Thị Trà My, Chánh Thanh tra

Lãnh đạo cơ quan, Trưởng phòng

10h00

Họp giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hội trường Thanh tra tỉnh

Đ/c Phạm Thị Trà My, Chánh Thanh tra

Lãnh đạo cơ quan, Trưởng phòng

14h00

Làm việc thống nhất các nội dung thanh tra liên quan đến hoạt động cho vay vốn đầu tư đối với các dựán của các doanh nghiệp có nợ xấu nhóm V tại Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Nông

Hội trường Thanh tra tỉnh

Đ/c Trần Mậu Dũng, Phó Chánh Thanh tra

Đoàn thanh tra số 85

Thứ Ba

Ngày 20/9/2022

Buổi sáng

Tiếp xúc với cử tri xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song

UBND xã Nâm N’Jang

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đ/c Ngô Minh Nhật, Phó Chánh Thanh tra

Buổi chiều

Tiếp xúc với cử tri xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức

UBND xã Quảng Tâm

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đ/c Ngô Minh Nhật, Phó Chánh Thanh tra

14h00

Tham gia cùng Đoàn kiểm tra cải cách tư pháp tại huyện Đắk Song

UBND huyện Đắk song

Đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp

Đ/c Trần Mậu Dũng, Phó Chánh Thanh tra

Thứ Tư

ngày 21/9/2022

Buổi sáng

Tiếp xúc với cử tri xã Quảng Phú, huyện Krông Nô

UBND xã Quảng Phú

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đ/c Ngô Minh Nhật, Phó Chánh Thanh tra

8h00

Tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

Đ/c Trần Mậu Dũng, Phó Chánh Thanh tra

Buổi sáng

Khảo sát thực tế việc quản lý, sử dụng các trang thiết bị ngoại ngữ năm 2015 do Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ đầu tư

Huyện Đắk R’lấp

Đ/c Phạm Thị Trà My, Chánh Thanh tra

Phòng Nghiệp vụ 1

Buổi chiều

Tiếp xúc với cử tri xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long

UBND xã Quảng Sơn

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đ/c Ngô Minh Nhật, Phó Chánh Thanh tra

Thứ Sáu

ngày 23/9/2022

Cả ngày

Tiếp công dân định kỳ

Thanh tra tỉnh

Đ/c Phạm Thị Trà My, Chánh Thanh tra

Phòng Nghiệp vụ 2

8h00

Tọa đàm cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Thanh tra tỉnh

Hội trường Thanh tra tỉnh

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Công chức, người lao động cơ quan

14h00

Họp bàn biện pháp tổ chức thi công kế tiếp công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh

Hội trường Thanh tra tỉnh

Đ/c Phạm Thị Trà My, Chánh Thanh tra

Văn phòng