LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch Công tác tuần 26 (từ ngày 29/6/2020 - 03/7/2020)

 

Ngày Thời gian Nội dung Lãnh đạo UBND chủ trì/tham dự Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 (29/06/2020) 09h00 Họp giao ban cơ quan ĐC Hà Phòng họp LĐCQ, LĐ VP, các phòng NV  
14h00 Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 6, 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ tháng 7, 6 tháng cuối năm 2020 Đc Hà Hội trường VPUBND tỉnh   Xe 0149
Thứ 3 (30/06/2020)            
           
Thứ 4 (01/07/2020) 08h00 Họp thẩm tra của Ban Pháp chế Đc Nhật phòng họp số 3 VP HĐND tỉnh   Xe 0149
08h00 Hội nghị Ban Thường vụ TU định kỳ tháng 6/2020   PHòng họp số 1 VP Tỉnh ủy    
           
Thứ 5 (02/07/2020) 08h00 phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương (cả ngày) Đc Nhật Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh   Xe 0149
14h00 Công bố dự thảo kết luận thanh tra tại Sở TT&TT