SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Root (24.12.2021 10:02)

Lịch sử phát triển


Ngày 01/01/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông đã ký Quyết định số 21/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra tỉnh Đăk Nông.

          + Lãnh đạo Thanh tra tra tỉnh gồm 02 đồng chí:Đồng chí Phùng Văn Bửu được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra và đồng chí Lê Sỹ Tuân được điều động bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra.

          + Cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ:

          1. Văn phòng

          2. Phòng Thanh tra kinh tế

3. Phòng Thanh tra Nội chính văn xã

          4. Phòng thanh tra Xét khiếu tố

          - Tháng 3 năm 2007, Ban Lãnh đạo được bổ sung thêm đồng chí Lê Thị Thanh Minh được UBND tỉnh Đăk Nông điều động từ UBKT Tỉnh ủy sang giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

          - Ngày 27/5/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Thanh tra tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức của cơ quan thành 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

          1. Văn phòng

          2. Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

          3. Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

          4. Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

          5. Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 4

          6. Phòng xử lý sau thanh tra - Pháp chế

           - Tháng 08/2009, đồng chí Phùng Văn Bửu nghỉ hưu.

          - Ngày 23/6/2009, đồng chí Lê Sỹ Tuân được giao quyền Chánh Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 976/QĐ-UBND, .

          - Ngày 03/03/2010, Đồng chí Lê Sỹ Tuân được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 288/QĐ-UBND.

          - Ngày 13/01/2010, đồng chí Trần Văn Huân được bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh tra theo Quyết định số 46/QĐ-UBND.

          - Ngày 08/8/2011, Tỉnh ủy tỉnh Đăk Nông điều động đồng chí Ngô Minh Nhật từ Văn phòng Tỉnh ủy sang giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra theo Quyết định số 227/QĐ-TU.

          - Ngày 17/10/2011, đồng chí Lương Hồng Hà được bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND.

           - Ngày 04/3/2014, đồng chí Phạm Thị Trà My được bổ nhiệm làm Phó Chánh Thanh theo Quyết định số 321/QĐ-UBND.

          - Ngày 28/10/2019, đồng chí Lương Hồng Hà - Phó Chánh Thanh tra được giao phụ trách Thanh tra tỉnh từ ngày 01/01/2019 theo Quyết định số 1762/QĐ-UBND.

           - Ngày 01/11/2019, đồng chí Lê Sỹ Tuân chuyển công tác về Ban Dân vận Tỉnh ủy.

          - Ngày 04/9/2020, đồng chí Phạm Thị Trà My được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra theo Quyết định số 1339/QĐ-UBND

           Cho đến nay ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh hiện nay gồm 03 đồng chí: đồng chí Phạm Thị Trà My - Chánh Thanh tra; đồng chí: đồng chí Lương Hồng Hà Phó Chánh Thanh tra; đồng chí Ngô Minh Nhật - Phó Chánh Thanh tra,


Bản in


    TIN ĐÃ ĐƯA