SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Mua rèm cửa năm 2022 (21.12.2022 13:49)
Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua rèm cửa năm 2022 (21.12.2022 07:41)
Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu: Mua tủ hồ sơ năm 2022 (16.12.2022 08:37)
Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông (13.07.2022 14:17)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp trang phục đối với công chức Thanh tra tỉnh năm 2022 (30.06.2022 17:13)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Mua sắm máy vi tính, thiết bị tin học năm 2022 (03.06.2022 17:02)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính năm 2022 (29.05.2022 14:43)
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp trang phục đối với công chức Thanh tra tỉnh năm 2022 (12.05.2022 07:54)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông (28.04.2022 16:07)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Bảo hiểm công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Đắk Nông (22.04.2022 17:43)
Trang sau