SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Kế hoạch thanh tra (31.08.2023 07:42)

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên đề năm 2023


Ngày 29/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định số 1100/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Theo đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, thành lập Đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra trực tiếp tại 06 huyện, thành phố: Gia Nghĩa, Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk G’Long, Cư Jút, Krông Nô.

 

Nội dung thanh tra gồm: Việc ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức về lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng; tổ chức, quản lý và bố trí nguồn lực để lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch.

 

Việc chấp hành các quy định đối với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; sự phù hợp của hồ sơ thiết kế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt với quy hoạch, tiến độ thực hiện dự án, nghĩa vụ tài chính đối với đất đai do điều chỉnh quy hoạch của các chủ đầu tư.

 

Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến quy hoạch xây dựng…

 

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 - 31/12/2022, nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra có thể kiểm tra làm rõ.

 

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản đề nghị các UBND huyện, thành phố cử nhân sự tham gia Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thành lập; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, hướng dẫn, chỉ đạo cuộc thanh tra chuyên đề đảm bảo tiến độ, hiệu quả; triển khai, hướng dẫn kịp thời cho Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra sau khi được Thanh tra Chính phủ tổ chức tập huấn, hướng dẫn; báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề gửi Thanh tra Chính phủ.

Văn phòng


Bản in