SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Rất ít vụ tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra nội bộ (21.11.2023 14:18)
Tập huấn kê khai tài sản, thu nhập cho công chức, viên chức Sở Nội vụ (15.11.2023 09:40)
Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 (06.11.2023 08:41)
UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị (07.08.2023 09:03)
Thu hồi trên 19.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế (28.07.2023 13:44)
Công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với một số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông (21.07.2023 08:55)
Tổng Bí thư: Sợ sai không dám làm là một biểu hiện của tiêu cực, cần chấn chỉnh ngay (11.05.2023 13:46)
Kiểm soát quyền lực Nhà nước ở địa phương trong phòng, chống tham nhũng (08.05.2023 07:43)
Việt Nam thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng thế nào? (05.05.2023 08:42)
Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (25.04.2023 09:25)
Trang sau