SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Văn bản chỉ đạo điều hành (03.01.2023 14:02)

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022


1. Kế hoạch số 1318/KH-TTr ngày 30/12/2022 về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023 của ngành Thanh tra Đắk Nông tải tại đây.

 

2. Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 406 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam. tải tại đây

 

3. Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của ngành Thanh tra. Tải tại đây

 

4. Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của ngành Thanh tra. Tải tại đây

 

5. Chương trình Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Thanh tra. Tải tại đây.

 

6.  Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tải tại đây

 

7. Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023. Tải tại đây

 

8. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 của ngành Thanh tra Đắk Nông. Tải tại đây.

 

 


Bản in


false true