SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Văn bản chỉ đạo điều hành (22.12.2023 15:54)

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra


Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra:

1. Công văn số 3089/TTCP-VP ngày 21/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra.

 

Xem tại đây

 

2. Chương trình Hội nghị, tải tại đây

 

3. Báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của ngành Thanh tra, tải tại đây.

 

4. Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của ngành Thanh tra, tải tại đây

 

 

 


Bản in


false true