SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chóng tham nhũng; trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông (30.08.2021 09:54)
Kết luận thanh tra trách nhiệm quản ký đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình ổn định dân di cư tự do, do UBND huyện Đắk Mil làm chủ đầu tư (30.07.2021 08:21)
Kết luận thanh tra toàn diện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đắk Song (09.07.2021 10:16)
Kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng dự án ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành do UBND thành phố Gia Nghĩa làm chủ đầu tư (28.06.2021 15:16)
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (28.06.2021 10:41)
Kết luận Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đăk Song, trọng tâm là thị trấn Đức An, xã Nâm N’Jang, xã Trường Xuân (15.06.2021 13:38)
Kết luận thanh tra việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình 30a huyện Đắk Glong (28.01.2021 14:32)
Kết luận việc thực hiện quản lý dự án, đầu tư xây dựng một số công trình thuộc Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Đắk Glong (04.01.2021 09:50)
Kết luận thanh tra việc thực hiện quản lý dự án, đầu tư xây dựng một số công trình thuộc Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Đắk Song (25.12.2020 08:51)
Kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch xây dựng; trách nhiệm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Krông Nô (21.12.2020 07:46)
Trang sau