SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (03.06.2020 14:35)
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông (19.02.2020 15:18)
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng đối với UBND thị xã Gia Nghĩa (06.11.2019 15:47)
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông (05.09.2019 08:39)
Kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp của Công ty TNHH Hoàng Ba (05.09.2019 08:28)
Kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Kiến Trúc Mới (05.09.2019 08:20)
Thông báo kết luận thanh tra việc cho nhà thầu tạm ứng kinh phí thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh và UBND huyện Đắk Song (04.09.2019 10:48)
Thông báo kết luận thanh tra việc đầu tư xây dựng một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (04.09.2019 08:14)
Thông báo kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV LN Đắk Wil (04.09.2019 08:14)
Thông báo kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành (04.09.2019 08:14)