SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Phòng chống tham nhũng (27.08.2021 13:44)

Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"


Ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" kèm đề thi và mẫu bài dự thi.

 

Toàn văn Văn bản thể lệ cuộc thi có tại bản đính kèm: xem chi tiết tại đây


Bản in


false true