SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thông báo (05.09.2019 09:02)

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra tỉnh Đắk Nông


Số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra tỉnh Đắk Nông để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân:

1. Số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan để doanh nghiệp, nhà đầu tư phản ánh:

 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Phạm Thị Trà My Chánh Thanh tra 02613.544.907

 

2. Số điện thoại nóng để tiếp nhận phản ánh về hiện tượng những nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phản ánh việc các đơn vị tiến hành thanh tra chồng chéo, trùng lắp và không có trang chương trình kế hoạch, hoặc chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền

 

 

Stt Số điện thoại Phòng Ghi chú
1 02613.548.043 Phòng nghiệp vụ 1  

Bản in