SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Phòng chống tham nhũng (28.07.2023 13:44)

Thu hồi trên 19.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế


Thanh tra)- Việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. 8 tháng (tháng 10/2022 - tháng 6/2023), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp đã thu hồi được trên 19.000 tỷ đồng.

Thu hồi trên 19.000 tỷ đồng thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thi hành hơn 300.000 vụ việc và trên 62.000 tỷ đồng

Báo cáo về kết quả công tác thi THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 8 tháng (tháng 10/2022 - tháng 6/2023) của Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp cho thấy, trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 7,08% về việc; 17,48% về tiền), toàn hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để tổ chức thi hành án đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ.

Trong đó, đã thi hành xong hơn 300.000 việc, đạt tỉ lệ 61,12%, tăng 2,99% so với cùng kỳ; thi hành xong trên 62 nghìn tỷ đồng, đạt tỉ lệ 29,42%, tăng 3,03% so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, đã thu hồi được trên 19.000 tỷ đồng.

Trong tổng số 133 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, đã thi hành xong 45 vụ việc; 7 vụ việc đã xử lý xong hết tài sản, đã xác minh và phân loại chưa có điều kiện thi hành án; thu được trên 75 nghìn tỷ đồng.

Về công tác theo dõi THAHC, Tổng cục THADS đã tham mưu trình lãnh đạo bộ ban hành các kế hoạch, công văn về việc chấp hành pháp luật THAHC năm 2023, đồng thời có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi THAHC.

Kết quả THAHC, các cơ quan hành chính đã thi hành xong 216/897 việc.

Tổng cục THADS tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại, giai đoạn 2023-2028”, tham mưu Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và tham gia quá trình góp ý, xây dựng dự thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến THADS, như Luật Đấu giá tài sản, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở,…

Công tác chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài cùng các mặt công tác khác có nhiều chuyển biến.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giáo dục chính trị, tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả…

Trên cơ sở Quy chế Kiểm tra trong THADS và Chương trình Hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS, giai đoạn 2021-2025, Tổng cục THADS thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động kiểm tra, chú trọng công tác tự kiểm tra, kết hợp hướng dẫn chi tiết các quy trình công tác và đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Tổng cục THADS đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề tại một số địa bàn, qua đó, phát hiện một số vi phạm, sai phạm với mức độ khác nhau của chấp hành viên, công chức làm công tác THADS, một số trường hợp chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Tổng cục THADS đang yêu cầu các địa phương tiến hành tổng rà soát, kiểm tra các loại án để phân loại chính xác; tập trung tổ chức thi hành án có điều kiện; ưu tiên cao độ án trên 1 năm; làm rõ nguyên nhân chưa thi hành án có điều kiện để phân công, bố trí một cách phù hợp…

Với chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục THADS, các cục THADS cũng rất quyết tâm chỉ đạo các chi cục cố gắng làm tốt công tác rà soát, phân loại, thi hành án, nhất là tại các địa bàn trọng điểm và các địa bàn “vùng trũng”.

Tập trung cao độ để thực hiện xong án kinh tế, tham nhũng                     

Thời gian tới, Tổng cục THADS tiếp tục có giải pháp, tăng cường chỉ đạo điều hành, đôn đốc, kiểm tra để tăng cường nhận thức của chính quyền các cấp về trách nhiệm chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC, qua đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THAHC.
Tập trung giải quyết án có điều kiện thi hành; tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức cán bộ, kịp thời sắp xếp, kiện toàn đầy đủ đội ngũ lãnh đạo quản lý, chấp hành viên từ cục đến các chi cục.

Chủ động rà soát, kiểm soát thật tốt việc phân loại án, ưu tiên những loại việc có điều kiện thi hành trên một năm, tập trung cao độ để thực hiện cho xong, cho tốt án kinh tế tham nhũng, án tín dụng ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ tài sản bán đấu giá; tập trung quan tâm công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo, bám sát vào quy chế để thực hiện.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ chấp hành viên, công chức làm công tác THADS. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp công chức vi phạm kỷ luật, có hành vi nhũng nhiễu, gây kéo dài việc tổ chức thi hành án vì động cơ, mục đích không trong sáng.

Các cục, chi cục nghiêm túc đề cao tinh thần không nhân nhượng với bất kỳ hành vi tham nhũng, tiêu cực nào và tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy khi thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiên quyết và kịp thời xử lý một số trường hợp vi phạm theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục xác định các địa bàn, vụ việc trọng điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm; kịp thời trong hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường hợp tác quốc tế, công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực THADS.

theo thanhtra.com.vn


Bản in