SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (14.09.2023 07:49)

triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra tại BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông


Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2023 đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 184/QĐ-TTr ngày 30/12/2022, ngày 12/9/2023, tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Tổ kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 94/QĐ-TTr ngày 06/9/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thực hiện kết luận, kiến nghị tại Kết luận số 13/KL-TTr ngày 26/01/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; trách nhiệm thực hiện quản lý đầu tư xây dựng 02 dự án, công trình tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Đây là cuộc kiểm tra cuối cùng trong năm 2023 theo chương trình công tác trọng tâm đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt.

 

 

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Dũng, Tổ trưởng Tổ kiểm tra; đại diện Ban Giám đốc và Lãnh đạo các phòng, ban có liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Dũng đã đề nghị Ban Giám đốc phối hợp thực hiện, đồng thời bố trí cán bộ làm việc, kịp thời cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm chứng để Tổ kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan./.

Huỳnh Lý


Bản in