SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (12.05.2021 07:41)

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ


 

Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021.

 

Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Thông tư nêu trên để các phòng, UBND xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức có liên quan biết, thực hiện theo đúng quy định. Nội dung Thông tư số 01/2021/TT-TTCP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra tỉnh Xem chi tiết Thông tư số 01/2021/TT-TTCP tại đây

 

Nhận được Công văn này, đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các  huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp gửi Thanh tra Chính phủ.

 

 


Bản in


false true