SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (12.05.2021 15:16)

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ


Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP Quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2021. Nội dung Thông tư số 02/2021/TT-TTCP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra tỉnh, Tải Thông thư 02 tại đâytải phụ lục báo cáo kèm theo.

 

Để đảm bảo công tác tổng hợp số liệu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo đúng thời gian quy định, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Công an tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định.

 

- Đối với báo cáo quý I: Thời kỳ lấy số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/3 của năm báo cáo, gửi trước ngày 17/3 của năm báo cáo.

 

- Đối với báo cáo quý II, quý III, quý IV: Thời kỳ lấy số liệu từ ngày 15 của tháng cuối quý trước đến ngày 14 của tháng cuối quý báo cáo, gửi trước ngày 17 tháng cuối quý báo cáo.

 

- Đối với báo cáo 6 tháng: Thời kỳ lấy số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 của năm báo cáo; gửi trước ngày 17/6 của năm báo cáo.

 

- Đối với báo cáo 9 tháng: Thời kỳ lấy số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/9 của năm báo cáo; gửi trước ngày 17/9 của năm báo cáo.

 

- Đối với báo cáo năm: Thời kỳ lấy số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 của năm báo cáo; gửi trước ngày 17/12 năm báo cáo.

Đề nghị các đơn vị sau khi tổng hợp xong số liệu báo cáo, gửi file mềm vào hộp điện tử công vụ của Thanh tra tỉnh theo địa chỉ: ttr@daknong.gov.vn để kịp thời tổng hợp và nhập số liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ.


Bản in


false true