SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Tin nổi bật (24.08.2021 16:29)

UBND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh


Ngày 24/8, UBND tỉnh Đắk Nông đã làm việc với Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Năm 2021, Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng và ban hành Chương trình công tác trọng tâm với 60 nhiệm vụ, thuộc 8 lĩnh vực. Đến nay, đơn vị đã triển khai thực hiện và hoàn thành 32/60 nhiệm vụ, đạt 53% kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Thanh tra tỉnh tiếp tục chấn chỉnh về công tác thanh tra 

Trong 7 tháng đầu năm, hoạt động rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được đơn vị thực hiện đồng bộ và quyết liệt. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tuyển dụng; tổ chức cán bộ và thực hiện chế độ chính sách được tiến hành kịp thời, đúng quy định.

Hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế…

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng biên chế và hợp đồng lao động ở một số cơ quan, đơn vị còn lỏng lẻo, chưa chủ động. Việc xây dựng vị trí việc làm tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập hiện chưa có quy chuẩn, định mức cụ thể.

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế còn thấp, chưa bảo đảm cơ cấu, lộ trình. Nhiều hoạt động cải cách hành chính triển khai chậm…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, Sở Nội vụ cần sớm tham mưu cho UBND tỉnh 1 Nghị quyết về công tác cán bộ.

Nghị quyết phải thể hiện sự công minh lựa chọn, bố trí, sắp xếp được đội ngũ cán bộ bảo đảm tinh gọn, đúng người, đúng việc. Sở Nội vụ cần nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về vấn đề biên chế, kịp thời tháo gỡ những bất cập hiện nay…

Cùng ngày, UBND tỉnh đã làm việc với Thanh tra tỉnh. Trong 7 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã phối hợp xử lý chồng chéo về thanh tra tại 176 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Nội vụ

Đơn vị tiến hành 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất và chuyển từ năm trước sang. Qua công tác thanh tra đã chỉ rõ những ưu điểm cần phát huy và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt, công tác thanh tra đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm, tiêu cực xảy ra trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng…

Tại buổi làm việc, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị xử lý một số nội dung như: Khó khăn trong xử lý vi phạm của các vụ thanh tra đột xuất; việc thực hiện kết luận qua thanh tra còn chưa nghiêm; xem xét xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm theo kết luận thanh tra chưa phù hợp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mười chỉ đạo, Thanh tra tỉnh cần tiếp tục chấn chỉnh về công tác thanh tra. Công tác thanh tra cần phải chỉ ra được cái đúng, cái sai cho các đơn vị, giúp chấn chỉnh, khắc phục những việc chưa được.

Việc tham mưu cho UBND tỉnh về công tác thanh tra cần có sự chủ động hơn. Vì đây là công cụ quan trọng, giúp lãnh đạo tỉnh vận hành tốt hơn trong công tác quản lý.

theo baodaknong.org.vn


Bản in