SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Tin tức khiếu nại tố cáo (12.09.2022 07:37)

Yêu cầu thường xuyên, chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn


Thanh tra) - UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Chỉ thị của UBND tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Trần Thọ

Đối với Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông giao cơ quan này thường xuyên, chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với những vụ việc phát sinh theo quy định của pháp luật.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, TP trong việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản có liên quan. Kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các sở, ban ngành, UBND các huyện và TP Gia Nghĩa.

Theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND các huyện và TP thực hiện các quy định của pháp luật và các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

theo thanhtra.com.vn


Bản in