SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (01.08.2023 08:25)

Bám sát Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn


Chiều ngày 31/7/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Thanh tra Đắk Nông, chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Trà My, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh và tham dự của lãnh đạo thanh tra huyện, thành phố, thanh tra các sở, ban, ngành và trưởng, phó các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Thanh tra Đắk Nông đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt lên khó khăn, bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng nhìn chung đạt hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các ngành, các địa phương.

 

Toàn ngành Thanh tra Đắk Nông đã triển khai 46 cuộc thanh tra hành chính và 59 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 38.721,6 triệu đồng, sai phạm về đất đai với diện tích 103.342,8 m2; đã kiến nghị thu hồi nộp vào NSNN 3.381,3 triệu đồng, kiến nghị thu hồi đất cho thuê tại 03 dự án với diện tích 59.974m2; kiến nghị khác về kinh tế 35.340,1 triệu đồng; kiến nghị khác về đất với diện tích 43.368,8 m2; kiến nghị xử lý trách nhiệm hành chính, Đảng đối với 07 tổ chức và 152 cá nhân; kiến nghị khởi tố, chuyển thông tin đến cơ quan Cảnh sát điều tra 10 vụ việc; đã ban hành 174 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 2403,1 triệu đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 63 trường hợp.

 

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.111 lượt với 1.696 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, đã tiếp nhận và xử lý 1.785 đơn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thụ lý giải quyết 31 vụ việc khiếu nại, 06 vụ việc tố cáo; đã giải quyết xong 20 vụ khiếu nại, 04 vụ tố cáo; tiếp tục giải quyết 11 vụ khiếu nại, 02 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền.

 

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã ban hành 229 văn bản triển khai thực hiện công tác PCTN; tổ chức 52 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật có lồng ghép nội dung liên quan đến PCTN với 3.771 lượt người tham dự, đồng thời xây dựng, viết tin bài và phát trên sóng Phát thanh của địa phương 48 tin bài, 36 chuyên mục liên quan đến PCTN. 45/45 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật, với tổng số người đã kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là 3.464 người, đạt tỷ lệ 100%. UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập, giao Thanh tra tỉnh triển khai xác minh đối với 37 trường hợp tại 08 đơn vị.

 

Toàn ngành đã thực hiện 07 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Qua thanh tra đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác PCTN của đơn vị được thanh tra.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Thanh tra Đắk Nông thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế: chậm ban hành kết luận thanh tra, công tác triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 chưa đúng tiến độ theo kế hoạch; hiệu quả sau khi tiếp công dân chưa cao, vẫn còn tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp; việc kiểm tra, tự phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các đơn vị, địa phương vẫn còn hạn chế.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, qua đó có kiến nghị, giải pháp góp phần phát triển ngành Thanh tra.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thanh tra Đắk Nông đã nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Chánh Thanh ta tỉnh đề nghị lực lượng công chức ngành Thanh tra Đắk Nông, đặc biệt là các đồng chí thủ trưởng cơ quan thanh tra cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn công tác để nghiên cứu, có những giải pháp hữu hiệu, nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị ngành Thanh tra cần triển khai các nội dung:

 

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra đảm bảo theo quy định.

 

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) thuộc trách nhiệm của ngành Thanh tra Đắk Nông.

 

Khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

 

Tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Nghị định số 55/2022/NĐ-CP, ngày 23/8/2022 của Chính phủ.

 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN,TC; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả những quy định của Luật PCTN về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

 

Bám sát Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tiếp tục củng cố và xây dựng bộ máy thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng lực lượng công chức thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN,TC…

Văn phòng


Bản in