SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Tin tức khiếu nại tố cáo (19.08.2021 07:43)

Bộ Công an báo cáo có hơn 500 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự


(Thanh tra) - Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết, khi dịch COVID -19 được không chế, chắc chắn người dân đến khiếu nại, tố cáo sẽ nhiều hơn. Thanh tra Chính phủ đã dự báo tình hình và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị kế hoạch cụ thể.

Ngày 18/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo về tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội tháng 7.

“Giải quyết dứt điểm, chứ không chạy theo vụ việc”

Phát biểu tại phiên họp, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho hay, những năm qua, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ban Dân nguyện rất chặt chẽ trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xuất phát từ việc phối hợp rất tốt thì có những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, thời gian dài đã được giải quyết dứt điểm.

“Quan điểm Chính phủ và Thanh tra Chính phủ là giải quyết dứt điểm vụ việc, chứ không chạy theo vụ việc”, Phó Tổng Thanh tra nói và cho rằng, nếu các vụ việc khiếu nại, tố cáo chỉ giải quyết hết thẩm quyền thì không tồn tại nhiều vụ như bây giờ.

Thanh tra Chính phủ đang báo cáo Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Ông Trần Ngọc Liêm cho biết, số vụ việc liên quan đến đất đai chiếm chiếm 71%. Ngoài ra, cả nước có 32 đoàn khiếu nại, tố cáo đông người dù đã được giải quyết nhiều lần.

“Đây là những vụ cần sự giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh. Ông nêu quan điểm, với những vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng người dân vẫn khiếu nại và khiếu nại gay gắt thì cần sự giám sát. Còn những vụ việc giải quyết hết thẩm quyền, nhưng có tình tiết mới, chứng cứ mới thì phải tiếp tục giải quyết, xem xét.

Phó Tổng Thanh tra cũng nhận định, năm 2020, 2021, tình hình khiếu nại, tố cáo có giảm và giảm thật vì dịch COVID -19.

“Khi dịch được không chế, chắc chắn người dân đến khiếu nại, tố cáo sẽ nhiều hơn". Thanh tra Chính phủ đã dự báo tình hình và đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị kế hoạch cụ thể, Phó Tổng Thanh tra khẳng định.

Thanh tra Chính phủ mong Ban Dân nguyện, Thường vụ Quốc hội tăng cường giám sát nhiều hơn nữa, nhất là với những vụ việc phức tạp kéo dài.

Truy đến cùng trách nhiệm, nhân dân mới đặt niềm tin vào Quốc hội

Lần thứ 2 phát biểu về nội dung này, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là vấn đề bức xúc hiện nay.

(Thanh tra) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, hiện có hơn 500 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự địa phương, trong đó có nhiều vụ việc nổi cộm…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Đ.X

Ngày 18/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo về tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.

Rõ trách nhiệm, làm sai phải xử lý

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chức năng của Quốc hội là giám sát Chính phủ, các cơ quan chức năng, địa phương thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành giám sát chuyên đề “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

Ông Vương Đình Huệ cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, hiện có hơn 500 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự địa phương.

“Trong hơn 500 vụ việc này, có 73-75% vụ việc liên quan đất đai, tài nguyên môi trường. Nhiều vụ việc nổi cộm, có tổ chức, có người đứng đầu, có luật sư hẳn hoi”, Chủ tịch Quốc hội thông tin.

Theo nhận định của ông Vương Đình Huệ, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những việc để kéo dài.

Ông cũng cho biết, khi nhận nhiệm vụ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ngay tháng đầu tiên, ông nhận hơn 600 đơn thư.

“Có những việc các cơ quan trả lời là giải quyết rồi, không có chức năng giải quyết nữa. Tôi nói, trước giải quyết rồi, thấu tình đạt lý rồi, nhưng giờ có tình tiết mới thì giải quyết tiếp, đảm bảo quyền lợi công dân. Tôi yêu cầu đích thân bí thư, chủ tịch quận đứng ra giải quyết thì giải quyết nhanh”, Chủ tịch Quốc hội kể.

 
    <p>&Ocirc;ng Huệ nhấn mạnh, tới đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ gi&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh chung m&agrave; cần quan t&acirc;m cả việc giải quyết c&aacute;c vụ khiếu nại, tố c&aacute;o phức tạp, nổi cộm, b&aacute;o c&aacute;o Quốc hội chứ &ldquo;kh&ocirc;ng phải n&oacute;i chơi&rdquo;.</p>

    <p>&ldquo;Anh n&agrave;o sai, anh n&agrave;o đ&uacute;ng th&igrave; phải r&otilde; r&agrave;ng, ph&acirc;n minh th&igrave; mới c&oacute; chuyển biến&rdquo;, Chủ tịch Quốc hội n&oacute;i r&otilde;, lần n&agrave;y gi&aacute;m s&aacute;t phải c&oacute; thống k&ecirc;, kiểm đếm vụ việc r&otilde; r&agrave;ng.</p>

    <p>B&aacute;o c&aacute;o cho thấy, t&igrave;nh h&igrave;nh khiếu nại, tố c&aacute;o giảm. Tuy nhi&ecirc;n, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, do dịch bệnh, tr&aacute;nh tập trung đ&ocirc;ng người, chứ chưa chắc do đ&atilde; l&agrave;m tốt, giải quyết tốt. &ldquo;Gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội n&ecirc;n thế th&ocirc;i chứ t&igrave;nh h&igrave;nh phức tạp lắm&rdquo;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p>

    <p>Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; c&oacute; quy định, ph&aacute;p luật cũng quy định đầy đủ về tiếp c&ocirc;ng d&acirc;n, giải quyết khiếu nại, tố c&aacute;o, b&acirc;y giờ gi&aacute;m s&aacute;t để tạo chuyển biến r&otilde; rệt. &ldquo;Phải gắn với tr&aacute;ch nhiệm giải tr&igrave;nh của tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n, anh n&agrave;o kh&ocirc;ng l&agrave;m th&igrave; xử l&yacute; anh ấy, đưa ra c&ocirc;ng luận&rdquo;, &ocirc;ng Huệ n&ecirc;u quan điểm.</p>

    <p><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh khiếu nại, tố c&aacute;o c&oacute; giảm</strong></p>

    <p>Tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o, Trưởng ban D&acirc;n nguyện Dương Thanh B&igrave;nh cho biết, từ đầu năm đến nay, t&igrave;nh h&igrave;nh khiếu nại, tố c&aacute;o tr&ecirc;n phạm vi cả nước &ldquo;tương đối ổn định v&agrave; c&oacute; giảm so với c&ugrave;ng kỳ năm trước&rdquo;.</p>

    <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&ograve;n một số đo&agrave;n đ&ocirc;ng người v&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n của một số địa phương tập trung tại khu vực trung t&acirc;m TP H&agrave; Nội, nh&agrave; ri&ecirc;ng c&aacute;c l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước&hellip; căng băng r&ocirc;n, khẩu hiệu g&acirc;y mất an ninh trật tự tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p>

    <table border="0" id="c7e40c2d-dc8b-472a-9ee7-f573feb92ef30">
      <tbody>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
          <td><img alt="" src="https://thanhtra.com.vn/data/images/0/2021/08/18/huonggiang/tru%CC%9Bo%CC%9B%CC%89ng-ban-da%CC%82n-nguye%CC%82n-du%CC%9Bo%CC%9Bng-thanh-binh.jpg?dpi=150&amp;quality=100&amp;w=630" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td style="text-align:center">&nbsp;Trưởng ban D&acirc;n nguyện Dương Thanh B&igrave;nh. Ảnh: Đ.X</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

    <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Thanh tra Ch&iacute;nh phủ, 6 th&aacute;ng đầu năm, cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh Nh&agrave; nước c&aacute;c cấp đ&atilde; tiếp nhận 161.215 đơn của c&ocirc;ng d&acirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 20.451 đơn khiếu nại (giảm 25,9%), 8.592 đơn tố c&aacute;o (giảm 38,1%).</p>

    <p>C&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh đ&atilde; giải quyết 7.677/10.070 vụ việc khiếu nại, tố c&aacute;o thuộc thẩm quyền giải quyết (đạt 76,2%). Từ đ&oacute;, đ&atilde; kiến nghị thu hồi cho Nh&agrave; nước v&agrave; trả lại cho c&ocirc;ng d&acirc;n, tổ chức 33,53 tỷ đồng, 20,1 ha đất; kiến nghị xử l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh 233 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử l&yacute; 4 vụ việc.</p>

    <p>B&aacute;o c&aacute;o của Bộ C&ocirc;ng an cho thấy, c&oacute; 501 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ g&acirc;y mất ổn định t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh trật tự x&atilde; hội ở một số địa phương do c&ocirc;ng an c&aacute;c tỉnh thống k&ecirc; để x&acirc;y dựng phương &aacute;n đảm bảo an ninh, trật tự.</p>

    <p>Trong đ&oacute;, c&oacute; vụ việc đang được c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền ở địa phương xem x&eacute;t, giải quyết hoặc r&agrave; so&aacute;t theo quy định; c&oacute; vụ việc đ&atilde; được c&aacute;c cơ quan Trung ương nhiều lần r&agrave; so&aacute;t nhưng c&ocirc;ng d&acirc;n vẫn tiếp khiếu; c&oacute; vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh trật tự x&atilde; hội ở địa phương, c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước chưa ban h&agrave;nh quyết định h&agrave;nh ch&iacute;nh n&ecirc;n chưa ph&aacute;t sinh khiếu nại, tố c&aacute;o...</p>

    <p>&ldquo;Thời gian tới Ban D&acirc;n nguyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Ch&iacute;nh phủ, Bộ C&ocirc;ng an trong việc r&agrave; so&aacute;t lại c&aacute;c vụ việc khiếu nại, tố c&aacute;o tồn đọng, k&eacute;o d&agrave;i, nhất l&agrave; c&aacute;c vụ việc c&oacute; t&iacute;nh chất rất bức x&uacute;c, dư luận x&atilde; hội đặc biệt quan t&acirc;m, ảnh hưởng xấu đến t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh, trật tự để kiến nghị cơ quan c&oacute; thẩm quyền c&oacute; giải ph&aacute;p giải quyết dứt điểm vụ việc&rdquo;, &ocirc;ng Dương Thanh B&igrave;nh cho biết.</p>

    <table>
      <tbody>
        <tr>
          <td>
          <p>Thanh tra Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; chủ tr&igrave;, phối hợp với Bộ C&ocirc;ng an lập danh s&aacute;ch 35 vụ việc khiếu nại, tố c&aacute;o đ&ocirc;ng người, phức tạp, k&eacute;o d&agrave;i, tr&igrave;nh tổ c&ocirc;ng t&aacute;c của Thủ tướng để c&oacute; kế hoạch kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.</p>

          <p>&ldquo;Đến nay, c&oacute; 16 vụ việc đ&atilde; được Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c xem x&eacute;t, chỉ đạo v&agrave; địa phương c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; giải quyết xong. C&ograve;n 19 vụ việc đang được tiếp tục r&agrave; so&aacute;t, giải quyết theo chỉ đạo của Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c&rdquo;, Trưởng Ban D&acirc;n nguyện th&ocirc;ng tin.</p>

          <p>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; 221 vụ việc khiếu nại, tố c&aacute;o đ&ocirc;ng người, phức tạp, k&eacute;o d&agrave;i kh&aacute;c của 43 địa phương, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; giao địa phương tự kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t để b&aacute;o c&aacute;o theo quy định.&nbsp;</p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="text-align:justify">&nbsp;</td>
  </tr>
</tbody>

“Mấy trăm vụ việc kéo dài, ai giải quyết, giám sát việc này thế nào? Đơn thư chuyển về Quốc hội chỉ chuyển đơn đi thì có ý nghĩa gì không?”, ông Huệ nêu và thẳng thắn, kể từ khi ông về Quốc hội vào tháng 4, chưa thấy các cơ quan của Quốc hội đặt ra, xem xét giải quyết bất cứ một đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của công dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải bàn để làm sao công tác này chuyển biến. Quốc hội, cơ quan Quốc hội phải giám sát.

Ông Vương Đình Huệ cũng dẫn chứng các vụ việc nổi cộm, phức tạp khi ông còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội như xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, hay bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) thì không thấy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội “vào cuộc cùng”.

Từ đó, theo ông Huệ, hàng tháng Ban Dân nguyện cần có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này, thành quy định thường xuyên.

“Một tháng đặt ra 7-8 vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm, làm đến nơi đến chốn, quy rõ trách nhiệm tổ chức, tập thể, cá nhân đi xem có chuyển động không?”, Chủ tịch Quốc hội nói và cho rằng, không chỉ đợi Chính phủ gửi báo cáo sang rồi thẩm tra kiểu “xuân thu nhị kỳ”.

“Truy đến cùng trách nhiệm, thì công tác này mới chuyển biến, nhân dân, cử tri mới đặt niềm tin vào Quốc hội và cơ quan dân cử”, ông Vương Đình Huệ khẳng định.

Năm 2022, Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề về vấn đề này. “Phải làm đến nơi đến chốn không công dân bảo mình vô cảm”, ông Vương Đình Huệ chỉ rõ, trong công tác này, có nơi làm tốt, tích cực nhưng cũng có nơi buông lỏng, thiếu trách nhiệm, vô cảm với dân.

Đồng tình với kiến nghị của Ban Dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao báo cáo về tình hình, kết quả rà soát, giải quyết đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên phạm vi toàn quốc để có giải pháp giải quyết dứt điểm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm; sớm gửi Ban Dân nguyện báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 10.

 

theo thanhtra.com.vn


Bản in