SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Tin tức (22.01.2024 14:05)

Chuyển hồ sơ 13 vụ việc qua cơ quan cảnh sát điều tra


Trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời, với sự cố gắng, nỗ lực vượt lên khó khăn, trong năm 2023 ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và biểu dương.

Article thumbnail

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 của ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Vũ Linh

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã thực hiện 76 cuộc thanh tra hành chính và 59 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 45 tỷ đồng, sai phạm về đất đai với diện tích 464.679,8 m2. Đồng thời, đã kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước (NSNN) gần 4,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi đất với diện tích 421.311 m2, kiến nghị khác về kinh tế 40 tỷ đồng; kiến nghị khác về đất với diện tích 40.582,4 m2.

Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng đã kiến nghị xử lý trách nhiệm 13 tổ chức và 173 cá nhân. Đáng chú ý, kiến nghị khởi tố, chuyển thông tin đến cơ quan cảnh sát điều tra 13 vụ việc.

Ngoài ra, đã ban hành 328 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 116 trường hợp.

Tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra đều được công khai trên Trang Thông tin điện tử để xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian. Nội dung thanh tra đã bám sát thực trạng tình hình, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý sai phạm, góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật; giúp các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), đã chủ động tham mưu cho người đứng đầu thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất nhất là dịp Tết Nguyên đán và thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội khóa XV, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV.

Cụ thể, trong năm 2023, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.469 lượt với 3.601 người đến KNTC, kiến nghị và phản ánh, tiếp nhận và xử lý 3.967 đơn, thụ lý giải quyết xong 60/72 vụ khiếu nại, 6/10 vụ tố cáo, đang tiếp tục thụ lý giải quyết 12 vụ khiếu nại, 4 vụ tố cáo. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Song song, phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh; chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng đã hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật về PCTN, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đạt điều nhiều kết quả cụ thể trong công tác thực hiện công khai minh bạch, công tác xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trong kỳ, toàn ngành có 32 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiếp công dân giải quyết KNTC. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 497,9 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp NSNN 429,2 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 68,7 triệu đồng. Bên cạnh đó đã hướng dẫn, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng của các đơn vị được thanh tra. Qua đó, kiến nghị xử hành chính 1 tập thể và 2 cá nhân.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập"; triển khai đánh giá, báo cáo và cung cấp tài liệu kiểm chứng đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022, kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023. Trên cơ sở kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh đã triển khai, kết luận xác minh đối với 37 trường hợp tại 8 đơn vị.

Trong công tác giám sát và xử lý về thanh tra, tổng số kết luận đã đôn đốc triển khai thực hiện trong năm là 57 kết luận. Trong đó, 30 kết luận đã thực hiện xong. Qua đôn đốc, kiểm tra đã thu hồi hơn 7,6 tỷ đồng, xử lý hành chính 8 tổ chức, 30 cá nhân. Trình UBND tỉnh kế hoạch, báo cáo kết quả xem xét, trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo Kết luận số 1027/KL-TTCP ngày 28/4/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và xây dựng ngành, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức thanh tra đã tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Trong năm, đã cử 19 lượt công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm Chánh Thanh tra đối với 3 tổ chức thanh tra; bổ nhiệm 24 thanh tra viên, 11 thanh tra viên chính và 1 công chức tiếp tục giữ ngạch thanh tra viên.

Theo Vũ Linh

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/chuyen-ho-so-13-vu-viec-qua-co-quan-canh-sat-dieu-tra-220265.html


Bản in