SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (21.01.2021 16:03)

Công bố Thanh tra trách nhiệm tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông


Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 21/01/2011 tại hội trường Thanh tra tỉnh. Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 20/01/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định về việc Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thanh tra và thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Tham gia buổi công bố có đồng chí Lương Hồng Hà Phó Chánh Thanh tra tỉnh  chủ trì công bố quyết định thanh tra, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các phòng có liên quan, cùng các thành viên Đoàn thanh tra.

 

Đoàn thanh tra đã tiến hành triển khai đầy đủ các trình tự, thủ tục, nội dung thanh tra theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Thời kỳ thanh tra: từ năm 2019-2020, thời hạn thanh tra là 35 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Kế hoạch tiến hành thanh tra ngày 20/01/2021 đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm nội dung thanh tra, đảm bảo các yêu cầu chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị, thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

 

Phòng nghiệp vụ 1- Thanh tra tỉnh


Bản in