SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (11.12.2020 15:10)

Thanh tra tỉnh triển khai tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị thông qua ứng dụng Zalo


 

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra Đắk Nông trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã xây dựng 01 kênh thông tin trên ứng dụng Zalo để tiếp nhận trực tiếp phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, doanh nghiệp liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành Thanh tra Đắk Nông và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Hiện nay, kênh thông tin đã đưa vào hoạt động với các thông tin cụ thể:

 

1. Tên tài khoản Zalo Official Account: Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

 

2. Loại thông tin tiếp nhận

 

- Thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

- Thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm ở lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý công chức của ngành Thanh tra Đắk Nông.

 

- Thông tin về những góp ý và hiến kế mang tính xây dựng cho ngành Thanh tra Đắk Nông.

 

3. Cách tiếp cận kênh thông tin

 

Cán bộ, công chức, viên chức, người dân sử dụng thiết bị di động thông minh (điện thoại, máy tính bảng) có kết nối Internet và đã cài đặt ứng dụng Zalo thực hiện tìm kiếm với từ khóa “Thanh tra tỉnh Đắk Nông”, sau đó chọn “Quan tâm” để có thể tương tác trực tiếp với Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

 

4. Thời gian tiếp nhận thông tin: Tất cả thời điểm trong ngày (kể cả ngày nghỉ).

 

5. Về bảo mật thông tin

 

Người cung cấp thông tin được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người cung cấp thông tin tự tiết lộ; trường hợp người cung cấp thông tin yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp, thì Thanh tra tỉnh thông báo cho người cung cấp thông tin biết theo quy định của pháp luật.

Văn phòng


Bản in