SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (20.04.2021 15:28)

Tình hình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong Quý I năm 2021


Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; cuối năm 2020, Thanh tra tỉnh đã tổ chức rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 của các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, đã xử lý cắt giảm thanh tra, kiểm tra tại 176 doanh nghiệp trong số 796 doanh nghiệp dự kiến đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Trong quý I năm 2021, Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát, xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của Cục Quản lý thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiếp tục cắt giảm kiểm tra tại 02 doanh nghiệp.

 

Trong Quý I năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch. Qua theo dõi, tổng hợp tình hình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong quý I năm 2021, chưa phát hiện trường hợp nào thanh tra, kiểm tra 1 doanh nghiệp theo kế hoạch quá 1 lần. Qua đường dây nóng của Thanh tra tỉnh (công khai tại địa chỉ: http://thanhtra.daknong.gov.vn/thong-bao-so-dien-thoai-duong-day-nong-cua-thanh-tra-tinh-dak-nong/) và Kênh thông tin trên ứng dụng Zalo (Zalo Official Account: Thanh tra tỉnh Đắk Nông), Thanh tra tỉnh chưa nhận được phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trùng lắp, chồng chéo./.

 

                                                                                               Đặng Thị Thúy Kiều, PNV1


Bản in