SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (16.02.2024 10:14)

Triển khai Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Thanh tra Chính phủ


Ngày 20/01/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Theo đó, Thông tư quy định các loại báo cáo, nội dung, thời kỳ lấy số liệu, thời hạn gửi báo cáo đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2024.

 

Tải Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Thanh tra Chính phủ tại đây

Văn phòng


Bản in


false true