SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (25.01.2024 16:06)

Triển khai Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023 của Thanh tra Chính phủ


Ngày 22/12/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2023/TT-TTCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

 

Theo đó, Thông tư đã quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Thanh tra cấp tỉnh và Thanh tra cấp huyện, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2024.

 

Tải Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023 của Thanh tra Chính phủ tại đây

Văn phòng


Bản in


false true