SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Thanh tra (11.10.2019 13:52)

Công bố quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh Trung tâm Y tế, Bảo hiểm Xã hội huyện Đắk Mil và Đắk Song.


Ngày 09/10/2019, tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 105/QĐ-TTr ngày 02/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Trung tâm Y tế, Bảo hiểm Xã hội huyện Đắk Mil và Đắk Song.

Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông, Lê Sỹ Tuân chủ trì buổi công bố. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil - Ngô Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song - Nguyễn Ngọc Thân, đại diện: Bảo hiểm Xã hội huyện Đắk Mil, Bảo hiểm Xã hội huyện Đắk Song, Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, Trung tâm Y tế huyện Đắk Song. Đây là cuộc thanh tra theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thanh tra Chính phủ.

Theo Quyết định, nội dung thanh tra gồm: Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bảo hiểm Xã hội huyện Đắk Mil, Bảo hiểm Xã hội huyện Đắk Song, Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, Trung tâm Y tế huyện Đắk Song. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này). Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đoàn thanh tra gồm 43 thành viên do ông Võ Minh Phương, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn. Trong đó Tổ tại Đắk Mil gồm 05 thành viên do Chánh Thanh tra huyện làm Tổ trưởng, Tổ tại Đắk Song  gồm 04 thành viên do Chánh Thanh tra huyện làm Tổ trưởng.

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh Thanh tra tỉnh - Lê Sỹ Tuân yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm khắc tất cả các quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra; trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra cần thực hiện công khai, minh bạch, công tâm, qua thanh tra giúp Chính phủ thấy những tồn tại, bất cập trong cơ chế cần phải được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn từng địa phương để chính sách an sinh xã hội nói chung, bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe người dân nói chung ngày một hiệu quả tốt hơn. Chánh Thanh tra tỉnh Lê Sỹ Tuân đề nghị lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội huyện Đắk Mil, Bảo hiểm Xã hội huyện Đắk Song ; Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, Trung tâm Y tế huyện Đắk Song tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh tra làm việc, cử người làm đầu mối để thường xuyên liên lạc, trao đổi; phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn Thanh tra; bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với Đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

                                                                                                PVD. P3


Bản in