SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Phòng chống tham nhũng (27.02.2024 07:31)

Kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán


Ngày 23/02/2024, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 162/KH-TTr về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán với mục đích:

 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị (Kế hoạch số 38/KH-UBND của UBND tỉnh) góp phần nâng cao nhận thức của công chức, người lao động về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

 

- Tạo sự minh bạch, cơ chế kiểm soát hiệu quả hơn đối với công chức khi thực thi nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân; xử lý nghiêm minh hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

 

Xem chi tiết tại đây:

 

1. Kế hoạch số 162/KH-TTr ngày 23/02/2024 của Thanh tra tỉnh;

 

2. Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị;

 

3. Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh

Văn phòng


Bản in


false true