SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Cải cách hành chính (30.03.2023 08:24)

Rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp ngày từ đầu năm 2023


Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ trướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và các kế hoạch của UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chủ động, tích cực triển khai rà soát xử lý chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp ngay từ cuối năm 2022, đầu năm 2023.

 

Qua rà soát dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Trung ương,Thanh tra tỉnh đã xử lý chồng chéo, báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 7190/UBND-NC ngày 09/12/2022 về xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2023.

 

Kết quả xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 đã cắt giảm thanh tra, kiểm tra tại 144 doanh nghiệp trong tổng số 756 doanh nghiệp đưa vào dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 (giảm 19%). Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2023.

 

Trong 03 tháng đầu năm 2023, đã có 06 đơn vị triển khai 22 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 26 doanh nghiệp. Trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch là 13 cuộc tại 13 doanh nghiệp (đạt 2,9% theo kế hoạch năm 2023); thanh tra, kiểm tra đột xuất là 09 cuộc tại 13 doanh nghiệp.

 

Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh: 02613.544.907; Lãnh đạo phòng nghiệp vụ 1 thuộc Thanh tra tỉnh: 02613.548.043; công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được công khai trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh theo địa chỉ http://thanhtra.daknong.gov.vn/cong-khai-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-nam-2023/.

 

Qua theo dõi, tổng hợp tình hình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong quý I năm 2023, Thanh tra tỉnh không nhận được phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trùng lắp, chồng chéo./.

                                                                                         PNV1


Bản in