SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
4
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Kết quả tiếp công dân tuần từ 08/01/2021 đến ngày 14/01/2021 (14.01.2021 15:34)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 01/01/2021 đến ngày 07/01/2021 (08.01.2021 14:54)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 25/12/2020 đến ngày 31/12/2020 (31.12.2020 16:54)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 18/12/2020 đến ngày 24/12/2020 (25.12.2020 13:56)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 11/12/2020 đến ngày 17/12/2020 (18.12.2020 08:30)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 04/12/2020 đến ngày 10/12/2020 (11.12.2020 09:20)
Kết quả công tác tuần từ 27/11/2020 đến ngày 03/12/2020 (04.12.2020 08:07)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 20/11/2020 đến ngày 26/11/2020 (27.11.2020 09:35)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 13/11/2020 đến ngày 19/11/2020 (20.11.2020 10:20)
Kết quả công tác tuần từ 06/11/2020 đến ngày 12/11/2020 (13.11.2020 08:45)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 23/10/2020 đến ngày 29/10/2020 (30.10.2020 08:55)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 16/10/2020 đến ngày 22/10/2020 (23.10.2020 08:38)
Kết quả tiếp công dân từ 09/10/2020 đến ngày 15/10/2020 (15.10.2020 10:15)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 02/10/2020 đến ngày 08/10/2020 (09.10.2020 13:50)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 25/9/2020 đến ngày 01/10/2020 (02.10.2020 09:48)
Kết quả tiếp công dân từ 18/9/2020 đến ngày 24/9/2020 (25.09.2020 10:41)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 11/9/2020 đến ngày 17/9/2020 (17.09.2020 10:10)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 04/9/2020 đến ngày 10/9/2020 (10.09.2020 14:48)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 28/8/2020 đến ngày 03/9/2020 (03.09.2020 15:46)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 21/8/2020 đến ngày 27/8/2020 (27.08.2020 14:39)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 08/01/2021 đến ngày 14/01/2021 (14.01.2021 15:47)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 01/01/2021 đến ngày 07/01/2021 (08.01.2021 15:15)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 25/12/2020 đến ngày 31/12/2020 (31.12.2020 17:15)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 18/12/2020 đến ngày 24/12/2020 (25.12.2020 14:15)
Kết quả công tác tuần từ 11/12/2020 đến ngày 17/12/2020 (18.12.2020 08:53)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 04/12/2020 đến ngày 10/12/2020 (11.12.2020 09:31)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 27/11/2020 đến ngày 03/12/2020 (04.12.2020 09:47)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 20/11/2020 đến ngày 26/11/2020 (27.11.2020 09:50)
Kết quả xử lý đơn từ 13/11/2020 đến ngày 19/11/2020 (20.11.2020 10:36)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 06/11/2020 đến ngày 12/11/2020 (13.11.2020 09:14)
Kết quả công tác tuần từ 30/10/2020 đến ngày 05/11/2020 (06.11.2020 09:14)
Kết quả công tác tuần từ 23/10/2020 đến ngày 29/10/2020 (30.10.2020 09:03)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 16/10/2020 đến ngày 22/10/2020 (23.10.2020 08:47)
Kết quả tiếp công dân tuần từ 09/10/2020 đến ngày 15/10/2020 (15.10.2020 11:05)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 02/10/2020 đến ngày 08/10/2020 (09.10.2020 13:59)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 25/9/2020 đến ngày 01/10/2020 (02.10.2020 10:54)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 18/9/2020 đến ngày 24/9/2020 (25.09.2020 10:51)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 11/9/2020 đến ngày 17/9/2020 (17.09.2020 10:25)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 04/9/2020 đến ngày 10/9/2020 (10.09.2020 15:10)
Kết quả xử lý đơn tuần từ 28/8/2020 đến ngày 03/9/2020 (03.09.2020 15:52)